Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na tej stronie znajdziecie Państwo podstawowe informacje o PODGIK oraz podstawowych czynnościach wykonywanych w naszym ośrodku.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław
tel. 052 359 2136, 052 359 21 37, 052 359 21 38, 052 359 21 04, 052 359 21 141
email: geodezja.osr.dok@inowroclaw.powiat.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi działalność w zakresie obsługi materialno - technicznej Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. PODGiK wykonuje zadania w imieniu Starosty Inowrocławskiego.

Nadzór merytoryczny nad działalnością PODGiK sprawuje Geodeta Powiatowy.

Zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 • aktualizacja i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
 • udostępnianie danych z zasobu,
 • wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót,
 • kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 • ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentów ilustrujących zasób,
 • ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny,
 • koordynacji realizacji robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców robót,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 • aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • zakładanie osnów szczegółowych.

Sprawy które możesz załatwić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 1. Obsługa firm geodezyjnych
  Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego, przyjmowanie zgłoszeń prac, składanie operatów do weryfikacji, obsługa Geoportalu
  Parter, pok. 111
  Tel. 052 35 92 137
  e-mail: geodezja.osr.dok@inowroclaw.powiat.pl
  strony Geoportalu:
  https://inowroclawski.webewid.pl
  https://83.16.202.202/webewid

 2. Zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są za pośrednictwem Geoportalu
  Wykonawca zgłaszający pracę po raz pierwszy zobowiązany jest dostarczyć kopię wpisu do CEIDG oraz ewentualnie wniosek o założenie konta na Geoportalu (zał. do pobrania)

 3. Operaty techniczne
  Składanie operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych celem weryfikacji odbywa się za pomocą usług sieciowych (Geoportal – zakładka eOperat)

  Kontrola operatów
  Pok. 112 - tel. 052 359 21 36
  Pok. 104 - tel. 052 359 21 38
  Pok. 110 - tel. 052 359 21 41 (mapa numeryczna)

 4. Nazwa wydziału:
  Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  aleja Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław
  (parter budynku)

 5. Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2023 r. poz. 1752),
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 18 sierpnia 2020 r. w spr. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670)

 6. Opłaty:
  Opłaty za udostępnione materiały oraz czynności związane z obsługą zasobu pobierane są zgodnie z Ustawą z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)
  Pobranie opłaty następuje w dniu wydania dokumentów. Opłatę należy uiścić przelewem lub usługą Paybynet na konto:
  Bank i konto: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
  75 8149 0000 2001 0022 6022 0050

 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  aleja Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław
  (parter budynku) pokój 111
  tel. 052 359 21 37

 8. Tryb odwoławczy:
  Nie podlega trybowi odwoławczemu.

  Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego sprawuje wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

 9. Formularze do pobrania:
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 21474
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Śmigerski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Śmigerski
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020 10:21:00
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 04.07.2024 11:30:31
Rejestr zmian