Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie ( art.40 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) Stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości działania: - nie może prowadzić działalności gospodarczej, - nie może powoływać oddziałów terenowych, - nie może się łączyć w związki stowarzyszeń, - nie może zrzeszać osób prawnych, - nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów, otrzymywać dotacji oraz korzystać z ofiarności publicznej ( pozostają więc tylko składki członkowskie). Aby założyć stowarzyszenie zwykłe należy: - zebrać przynajmniej 3 osoby (muszą to być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne, którzy ukończyli 18 lat. - uchwalić regulamin działalności (należy sporządzić go w formie pisemnej) - protokół z zebrania założycielskiego. Art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wskazuje treść konieczną regulaminu. Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać: - nazwę stowarzyszenia - cel, - teren i środki działania, - siedzibę, - przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Wola założycieli stowarzyszenia i uchwalenie regulaminu powodują już powstanie stowarzyszenia – nie może jednak ono podjąć działalności od razu, do tego konieczne jest jeszcze zgłoszenie faktu powstania stowarzyszenia organowi nadzorującemu stowarzyszenie – staroście właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia i dołączenie do tego następujących dokumentów: - regulaminu stowarzyszenia, - informacji o siedzibie, - informacji zawierającej dane osobowe założycieli wraz z określeniem przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć swą działalność, jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia jego powstania nie zakazano tej działalności. Wzór wniosku o wpisanie stowarzyszenia zwykłego do rejestru stowarzyszeń zwykłych w załączniku

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6802
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: stowarzyszenie zwykłe
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 14.12.2006 12:20:11
Data udostępnienia informacji: 14.12.2006 12:20:11
Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2021 13:36:31
Rejestr zmian