Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie (art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości działania: nie może powoływać oddziałów terenowych, nie może zrzeszać osób prawnych nie może prowadzić działalności gospodarczej, nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Aby założyć stowarzyszenie zwykłe należy: zebrać przynajmniej 3 osoby (muszą to być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne, którzy ukończyli 18 lat. Uchwalić regulamin działalności (należy sporządzić go w formie pisemnej) sporządzić protokół z zebrania założycielskiego. Art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wskazuje treść konieczną regulaminu. Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać: nazwę stowarzyszenia, cel, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Wola założycieli stowarzyszenia i uchwalenie regulaminu powodują już powstanie stowarzyszenia – nie może jednak ono podjąć działalności od razu, do tego konieczne jest jeszcze zgłoszenie faktu powstania stowarzyszenia organowi nadzorującemu stowarzyszenie – staroście właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia i dołączenie do tego następujących dokumentów: regulaminu stowarzyszenia, informacji o siedzibie, informacji zawierającej dane osobowe założycieli wraz z określeniem przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć swą działalność, jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia jego powstania nie zakazano tej działalności.

Wzór wniosku o wpisanie stowarzyszenia zwykłego do rejestru stowarzyszeń zwykłych w załączniku

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11717
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie zwykłe
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 14.12.2006 12:20:11
Data udostępnienia informacji: 14.12.2006 12:20:11
Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 08:21:16
Rejestr zmian