Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1129/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej przy alei Henryka Sienkiewicza 33 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1128/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1127/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1126/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1125/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1124/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem czterech lokali użytkowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1123/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji staży dla uczniów i uczennic w ramach projektu pn. "Twoja wiedza -Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 1122/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Inowrocławskiego w ramach projektu pn. "Wykluczenie - nie ma Mowy! 2 - etap I".
Uchwała Nr 1121/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1120/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1119/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2023 rok
Uchwała Nr 1118/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1117/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1116/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1115/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2022 rok.
Uchwała Nr 1114/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do zawierania umów dotyczących polityki społecznej między jednostkami samorządu terytorialnego
Uchwała Nr 1113/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 86 cm oraz siedmiopniowego drzewa gatunku lilak pospolity o obwodach pni 30+20+35+27+55+22+40 cm, rosnących na dz. nr 78/3 (obręb 3, arkusz 12), przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1112/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1111/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1110/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonej w Wierzchosławicach, gmina Gniewkowo.
Uchwała Nr 1109/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku
Uchwała Nr 1108/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1107/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1106/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu