Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XLIV/398/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2022 roku.
UCHWAŁA NR XLIV/397/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 2022 roku.
UCHWAŁA NR XLIV/396/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
UCHWAŁA NR XLIV/395/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
UCHWAŁA NR XLIV/394/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwiec 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2021..
UCHWAŁA NR XLIV/393/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za rok 2021..
UCHWAŁA NR XLIV/392/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Markowo, gmina Gniewkowo
UCHWAŁA NR XLIV/391/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
UCHWAŁA NR XLIV/390/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037.
UCHWAŁA NR XLIV/389/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok.
UCHWAŁA NR XLIV/388/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2021 rok.
UCHWAŁA NR XLIV/387/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
UCHWAŁA NR XLIV/386/2022
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego wotum zaufania.