Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 INO2001A wieża BOT-E2/54 o wysokości całkowitej 55,95m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 273/2 obręb Łojewo, gmina Inowrocław."
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wniosku i pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Janikowo o mocy do 18,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie działki nr ewid.: 79, 82, 83/4, 84/1, 106, 108 obręb 0013 Pałuczyna, gm. Janikowo"
Postanowienie I Wydziału Cywilnego z dnia 26 pażdziemika 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 868/23Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o zakończeniu materiału dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I etap)"
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 280/23
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 1006/23
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 1003/23
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 1009/23
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej, tłoczni ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Rojewo, ŻelechIin i Liszkowo w ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)"
Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 8 grudnia 2023 r.
o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak: WIR.V.7821.16.2023.MT z dnia 8 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbyciaZawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kobylnika, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 179
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kobylnika, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 185
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kobylnika, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kobylnika, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 183
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kobylnika, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 178
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kobylnika, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 109
Decyzja
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Miechowicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 34
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w w Kruszy Zamkowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 26
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pławinek o mocy do 56,76 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerach ewidencyjnych 13/4, 13/5, 13/6, 9/5, 9/10,9/11,13/3,12/53 obręb Pławinek, gmina Inowrocław".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Janikowo o mocy do 18,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie działki nr ewid.: 79, 82, 83/4, 84/1, 106, 108 obręb 0013 Pałuczyna, gm. Janikowo"
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Batkowie, gmina Inowrocław, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 18/2.