Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr XIV/148/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2020 roku
Uchwała Nr XIV/147/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2020 roku
Uchwała Nr XIV/146/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
Uchwała Nr XIV/145/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2020 r. w latach 2017 - 2018.
Uchwała Nr XIV/144/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Uchwała Nr XIV/143/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku.
Uchwała Nr XIV/142/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Uchwała Nr XIV/141/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2019 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XIV/140/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Uchwała Nr XIV/139/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030
Uchwała Nr XIV/138/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok