Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1174/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie upoważnienia Tadeusza Majewskiego Wicestarosty Inowrocławskiego do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi.
Uchwała Nr 1173/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1172/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyznaczenie osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu w czasie jego nieobecności
Uchwała Nr 1171/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1170/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1169/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1168/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach Akcji 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w roku 2023 programu Erasmus+.
Uchwała Nr 1167/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1166/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1165/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 7 000 000,00 zł, na okres dziesięciu lat, na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1164/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 330 cm i 340 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław na dz. nr 52 w m. Ściborze, gm. Rojewo.
Uchwała Nr 1163/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1162/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1161/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1160/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2023 rok
Uchwała Nr 1159/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1158/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała Nr 1157/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Średniej 9, ustalenia formy przetargu oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.