Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
Obwieszczenie znak GD.ZUZ.5.4210.457.2021.MT Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie zawiadomienia i podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 projektowanej w miejscowości Wola Stanomińska na dz. nr 27/2 obręb 0025 Wola Stanomińska, gm. Dąbrowa Biskupia, wykonanie urządzeń melioracji wodnych - systemu nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z tymczasowymi naziemnymi rurociągami tłoczonymi na dz. nr 27/2 obręb 0025 Wola Stanomińska, gm. Dąbrowa Biskupia, usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej w m. Wola Stanomińska, na terenie dz. nr 27/2 obręb 0025 Wola Stanomińska, gm. Dąbrowa Biskupia oraz szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej
Archiwum
Decyzja znak BD.ZUZ.1.4210.392.2021.KK z 26 listopada 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu Świecie - Bydgoszcz Łęgnowo - Janikowo - Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", odcinek "Gazociąg w/c relacji Kruszwica - Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia". Etap II na: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu DN350 wraz z linią telemetryczną światłowodową metodą bezwykopową i wykopową, wykonanie urządzeń wodnych: gazociągu w/c relacji Kruszwica - Inowrocław oraz wykonaie urzadzeń wodnych polegające na odbudowie cieków przekraczanych metodą wykopową.
Archiwum
Informacja o wydanej decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane OSR.6222.38.1.2021 dla Ekolog Kujawski Sp. z o.o. Sp. k.
Archiwum
Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (45922N!) LISZKOWO (GBY_ROJEWO_LISZKOWO) zlokalizowanej w miejscowości Liszkowo, dz. nr 235/10.
Archiwum
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZUZ.5.4210.79.2021.MT z 17 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych, usługę wodną oraz szczególne korzystanie z wód na wniosek prowadzącego gospodarstwo rolne w m. Ośniszczewo, gm. Dąbrowa Biskupia.
Archiwum
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZUZ.5.4210.159.2021.MT z 15 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych, usługę wodną oraz szczególne korzystanie z wód na wniosek prowadzącego gospodarstwo rolne w m. Wonorze, gm. Dąbrowa Biskupia.
Archiwum
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZUZ.5.4210.41.2021.MT z 15 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych, usługę wodną oraz szczególne korzystanie z wód na wniosek prowadzącego gospodarstwo rolne w m. Marcinkowo, gm. Inowrocław.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu Świecie-Bydgoszcz Łęgnowo-Janikowo-Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" , odcinek: "Gazociąg w/c relacji Kruszwica-Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia". Archiwum
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GD.ZUZ.5.4210.363.2021.MT z 21 października 2021 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, urządzeń melioracji wodnych, usługę wodną oraz szczególne korzystanie z wód.
Decyzja udzielająca Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oleju, paliw i płuczki wiertniczej, a także innych substancji i materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.Postanowienie o nadaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu znak BD.ZUZ.1.4210.226.2021.PK z 18 października 2021 r. rygor natychmiastowej wykonalności