Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji tłocznej, tłoczni ścieków wraz z zasilaniem w miejscowości Rojewo, ŻelechIin i Liszkowo w ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)"
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa magazynu oraz mieszalni azotynu sodu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oddziału produkcji Soli przy ulicy Pakoskiej 7 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 10 (obręb 2, arkusz 38) w Inowrocławiu".
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 185
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 106
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 179
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 10/40, 10/46, 10/55 i na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 122 obręb Miechowice, gmina Inowrocław oraz na terenie działki o numerze ewidencyjnym 57/2 obręb 7, arkusz 81 w ulicy Szymborskiej w Inowrocławiu".
Lista rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę InowrocławskiegoArchiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Izydora Sobeckiego w Inowrocławiu".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektonicznobudowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I etap)"
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektonicznobudowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Janikowo o mocy do 18,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie działki nr ewid.: 79, 82, 83/4, 84/1, 106, 108 obręb 0013 Pałuczyna, gm. Janikowo"
Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowę 3 budynków inwentarskich - kurników dla brojlerów kurzych na działce numer ewidencyjny 23 położonej w obrębie Jaszczółtowo, gmina Rojewo, w ramach zabudowy zagrodowej".
Zawiadomienie
w sprawie udostępnienia nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/6, położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica