Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym.

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne powinien zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
- numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- numer identyfikacji statystycznej (REGON);
- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zaświadczenia;

Do wniosku dołączyć należy także:
- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa wart.5c ust.1 pkt 4 lub w art.6 ust.1 pkt 2,
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

DO WGLĄDU!
Dokument tożsamości:
- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy,

DODATKOWA INFORMACJA
- do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu oryginały,
- w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę,
- zaświadczenie wydaje się na czas nieokreślony,
- opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 500 zł,
- opłata za wydanie wypisu do zaświadczenia wynosi 100 zł za każdy zgłoszony pojazd,                                                                                               - numer rachunku do wpłat: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3758
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 12:27:25
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 12:27:25
Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2021 12:19:06
Rejestr zmian