Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 519/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Inowrocławskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr 518/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 517/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021 - 2030
Uchwała Nr 516/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 515/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 514/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2021 roku wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Uchwała Nr 513/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za drugą połowę miesiąca października 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Roman Gajecki.
Uchwała Nr 512/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 511/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok