Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane wyrejestrowaniem pojazdu dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik.


Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku:

- przekazaniu pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - jeżeli właściciel przedstawi zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, tablice (tablicę) rejestracyjne,

- kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania, dołączy zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, dołączy dowód rejestracyjny,

- wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą i dołączy kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą lub jeżeli pojazd został zbyty za granicę dołączy dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie,

- zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą (w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), dołączy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne,

- udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający powyższy fakt i dołączy dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz wniesie opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (nie dotyczy pojazdów policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej),

- w przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, tablice (tablicę) rejestracyjne,

- tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się również tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w polskim dowodzie rejestracyjnym, którego wzór określa rozporządzenie.


DO WGLĄDU:

- dokument tożsamości właściciela,
- pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

Uwaga!

- W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu:

- odzyskanego po kradzieży,
- zabytkowego,
- unikatowego lub mającego szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
- ciągnika rolniczego,
- przyczepy rolniczej,
- wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 15753
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wyrejestrowanie pojazdu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Smoleń
Osoba, która udostępnia informację: Łukasz Smoleń
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 13:13:58
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 13:13:58
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 14:10:56
Rejestr zmian