Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęOBWIESZCZENIE
GD.ZUZ.5.4210.460.2020.EF
Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 212 obręb 0002 Brudnia na potrzeby nawadniania upraw rolnych o łącznej powierzchni 16,42 ha w ilości większej niż średniodobowe 5 m3 /dobę w gospodarstwie rolnym w m. Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 (wieża kratowa typu BOTE2/54) o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t. na terenie działki o numerze ewidencyjnym 115 obręb Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia".
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wchodzi: budynek obsługi stacji paliw, myjnia ręczna bezdotykowa dwustanowiskowa (II etap), wiata nad dystrybutorami, dwa zbiorniki podziemnych na paliwa płynne o poj. V=60m3 każdy, trzy dystrybutory paliw wielopunktowych wraz z całą infrastrukturą techniczną, podziemny zbiornik LPG o poj. V=20m3, jeden dystrybutor do tankowania LPG, punkt zlewowy paliwa, stanowisko odkurzacza samochodowego, urządzenie reklamowe - pylon i znak cenowy, drogi manewrowe wewnętrzne z parkingami dla pojazdów klientów, separatory koalescencyjne do podczyszczania wód opadowych, zbiornika na wody z myjni i zbiornika na ścieki socjalno-bytowe, otwarty zbiornik ziemny na wody opadowe położonej na działce o numerze ewidencyjnym 37/68 w m. Latkowo, gm. Inowrocław".
Informacja o utworzeniu bazy danych GESUT gmina Dąbrowa BiskupiaObwieszczenie
Starosty Inowrocławskiego
z 9 listopada 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Stacja bazowa telefonii komórkowej P4. Wieża typu MONOBOT H-48 o wysokości całkowitej 49,30 m n.p.t. na terenie działki o numerze ewidencyjnym 94/24, obręb 1 w miejscowości Pakość".
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.272.2020.MM
z dnia 29 października 2020 r.
o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 października 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.