Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - odcinka rowu melioracyjnego na dz. nr 15/2, 304/6, 304/20, 304/22, 304/38, 304/72, 304/91, 304/108 położonych w obrębie ew. Jacewo, gm. Inowrocław oraz na wykonanie drenażu odwadniającego wraz z wylotami do planowanego rurociągu melioracyjnego na d. nr 304/6, 304/22, 304/38, 304/72, 304/91, 304/108 położonych w obrębie ew. Jacewo, gm. Inowrocław.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu Świecie-Bydgoszcz Łęgnowo-Janikowo-Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", odcinek: "Gazociąg w/c relacji Kruszwica-Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia". Etap II - odcinek od zespołu odgałęźnego do Zakładów Ciech do węzła Latkowo.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu, polegającą na wykonaniu wylotu przebudowywanego przepustu o średnicy 800 mm pod koroną drogi w km 0 +765,50 drogi powiatowej nr 2541C wraz z wykonaniem umocnienia dna i skarp oraz na wykonanie 1 odcinka rowu przydrożnego z przepustami i wylotem przebudowywanego przepustu pod koroną drogi w km 0+765,50 drogi powiatowej nr 2541C, odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 2541C w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 2541C Balczewo-Dziennice", na dz. nr 23/1, 23/2, 21, 24, 34, 144, 158/1 obręb Balczewo, gm. Inowrocław. .Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Inowrocławskim Kopalniom Soli "SOLINO" S.A. z/s w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 26AObwieszczenie o wydaniu Gospodarstwu Rolnemu Antoni Majchrzak decyzji znak GD.ZUZ.5.4210.404.2020.MT pozwolenia wodnoprawnegoZawiadomienie w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Inowrocławskich Kopalni Soli "SOLINO" S.A. w Inowrocławiu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.379.2021.MT
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 projektowanej w miejscowości Brudnia na działce o nr ewid. 10 obręb ewid. nr 0002 Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. Inowrocławski, wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z tymczasowymi naziemnymi rurociągami tłocznymi na działkach o nr ewid. 8, 9 i 10 w obrębie ewid. nr 0002 Brudnia, gm. Dabrowa Biskupia, pow. inowrocławski, usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 10 obręb nr 0002 Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski oraz szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw za pomocą deszczowni szpulowej w gospodarstwie rolnym w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia.