Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 558/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc grudzień 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Roman Gajecki.
Uchwała Nr 557/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych (podręczników) na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 556/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni programowania sterowników PLC na rzecz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, prowadzącego kształcenie zawodowe, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 555/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól im. Jana Pawia II w Kościelcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego i zakupu wszystkich elementów ubioru umundurowania dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego.
Uchwała Nr 554/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Inowrocławskiemu odrębnymi ustawami na 2021 rok
Uchwała Nr 553/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 552/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 551/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 550/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 549/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 548/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 547/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 546/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 545/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 544/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 543/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 542/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 541/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 540/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 539/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 538/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późno zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 537/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późno zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 536/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późno zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Uchwała Nr 535/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia firmie Inter-Broker Sp. z o.o. do działania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego w zakresie zbierania ofert i wsparcia procesu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Uchwała Nr 534/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc listopad 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Roman Gajecki.
Uchwała Nr 533/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok
Uchwała Nr 532/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021 - 2030
Uchwała Nr 531/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 530/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 529/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Uchwała Nr 528/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opalowego lekkiego do ogrzewania budynków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 527/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 526/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 525/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Inowrocławiu do prowadzenia działań związanych z realizacją pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19", w tym udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów użyczeń
Uchwała Nr 524/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc listopad 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski
Uchwała Nr 523/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Dybicz, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 522/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 225 cm, 240 cm i 235 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Złotowo - Brześć, na dz. nr 24/4 w m. Popowo, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 521/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku wiąz pospolity o obwodzie pnia 315 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2524C Orłowo - Latkowo, na dz. nr 33 w m. Latkowo, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 520/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa brokerowi ubezpieczeniowemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Inowrocławskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi