Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

         Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
 • 2 egzemplarze dokumentacji w postaci papierowej i 4 egzemplarze dokumentacji w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, spełniającej wymagania, w zależności od jej rodzaju, określone w art. 89 ust. 2 lub art. 90 ust. 2 lub art. 91 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w odpowiednim rozporządzeniu wyszczególnionym w ww. podstawie prawnej
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

  Opłaty:
 • opłata skarbowa za decyzję – 10 zł

Opłatę skarbową uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia – Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15

nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143

Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy)

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:

Janusz Królikowski
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Mątewska 17
piętro III, pokój 310
tel. 52 35-92-287
email: j.krolikowski@inowroclaw.powiat.pl.


Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

  Dodatkowe informacje:
 • dokumentacja geologiczna podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji
 • dokumentacja geologiczna, inna niż geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska, nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji; dokumentację taką sporządza się w 1 egzemplarzu w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych (od przekazania takiej dokumentacji nie pobiera się opłaty skarbowej)
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11104
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Dokumentacja geologiczna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 13:11:28
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 13:11:28
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2024 13:31:44
Rejestr zmian