Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 153/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiązku odbywania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 152/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 151/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowania gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 150/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 149/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 148/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 147/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 146/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 145/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 144/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 143/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 142/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 141/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 140/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 139/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 138/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 137/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 136/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 135/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, których osoby uprawnione nie odebrały z parkingu strzeżonego lub odebrały a nie uiściły opłaty za ich usunięcie i przechowywanie.
Zarządzenie Nr 134/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 133/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad sporządzania łącznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego, sposobu dokonywania wzajemnych wyłączeñ oraz zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Powiatu Inowrocławskiego
Zarządzenie Nr 132/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wytycznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w zakresie zasad sporządzania informacji dodatkowej do bilansu
Zarządzenie Nr 131/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęæ z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 130/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko kierownika internatu w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Zarządzenie Nr 129/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na stanowisko kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Zarządzenie Nr 128/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania za stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 127/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 126/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 4 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeñ zobowiązañ z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niebędącymi pracownikami jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego
Zarządzenie Nr 125/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 4 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeñ podatku VAT w Powiecie Inowrocławskim i jej jednostkach budżetowych
Zarządzenie Nr 124/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa serwera, drukarek, akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 123/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęæ z zakresu kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 122/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęæ z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 121/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęæ z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 120/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu inowrocławskiego