Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Do wniosku o przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres przekraczający 1 rok, osoba załącza:

  1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami z wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (jeżeli osoba była skierowana na takie badania),
  2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (jeżeli osoba była skierowana na takie badania),
  3. kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm (jeśli zamawiany będzie nowy dokument prawa jazdy), wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  4. dowód uiszczenia opłaty.

Do wglądu

  • dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym,
  • w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Informacja dodatkowa

Na podstawie wymienionych dokumentów organ, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę, który zostaje udostępniony ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592222, 52 3592274.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4013
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę dla poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 12:04:22
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 12:04:22
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2021 13:55:20
Rejestr zmian