Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

Do wniosku należy załączyć:
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i
przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna
być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim
przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności
osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy
zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni
widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową
zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
- pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
- kserokopię karty motorowerowej,
- dowód uiszczenia opłaty

DO WGLĄDU

-dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerem ewidencyjnym.

INFORMACJA DODATKOWA

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważności do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592222, 52 3592274.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3741
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. am
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 19.02.2015 12:05:49
Data udostępnienia informacji: 19.02.2015 12:05:49
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2021 13:54:18
Rejestr zmian