Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane z wtórnikiem nalepki kontrolnej, nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe dokonuje właściciel pojazdu. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo upoważnienie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
1. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek o wydanie nalepki kontrolnej, właściciela pojazdu po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, - złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia,
2. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej, po złożeniu wniosku o wydanie nalepki legalizacyjnej, dokonuje się legalizacji tablic rejestracyjne po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub pozwolenia czasowego badawczego oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, - złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia,
3. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na tablice tymczasowe na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się legalizacji tymczasowych tablic rejestracyjnych po:
- przedstawieniu pozwolenia czasowego oraz tablic rejestracyjnych tymczasowych, - złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia,
DO WGLĄDU!
a) dokument tożsamości: - dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, - w przypadku cudzoziemca - karta pobytu na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy, b) polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.
*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4347
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: wtórnik nalepki kontrolnej, nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 13:43:25
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 13:43:25
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2011 13:43:25
Rejestr zmian