Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 609/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 608/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr 607/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 606/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr 605/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz ustalenia wykazu zajmowanych pomieszczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 604/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 603/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok
Uchwała Nr 602/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia formy składania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
Uchwała Nr 601/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2020 rok