logo
Informacje og贸lne
Dane Teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 35 92 100
fax. 52 357 48 20

e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Kierownictwo Starostwa Powiatowego:


 


Starosta: Wies艂awa Paw艂owska - tel. 52 35 92 101, fax 52 357 48 20


e-mail: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl


Wicestarosta: Tadeusz Majewski - tel./fax 52 35 92 241


Cz艂onek Zarz膮du: W艂odzimierz Figas - tel. 52 35 92 102


Sekretarz: Aleksandra Szubarga - tel. 52 35 92 103


e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl


Skarbnik: Beata Zimon-Plaskota - tel. 52 35 92 104


 


Wydzia艂y Starostwa:


 


Wydzia艂 Organizacyjny


Wydzia艂em kieruje Naczelnik Beata Nijak
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowroc艂aw
II pi臋tro
tel. 52 35 92 186
e-mail: b.nijak@inowroclaw.powiat.pl


Wydzia艂 podzielony jest na:


a) Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


II pi臋tro, p. 138


tel. 52 35 92 111


b) Referat Administracyjno-Gospodarczy


ul. M膮tewska 17


88-100 Inowroc艂aw


tel. 52 35 92 260


e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl


c) Referat Informatyki


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


II pi臋tro


tel. 52 35 92 186


e-mail: b.nijak@inowroclaw.powiat.pl


d) Referat ds. Zamówie艅 Publicznych


Biurem kieruje Kierownik Radomi艂 Belt


ul. M膮tewska 17


88-100 Inowroc艂aw


 


Wydzia艂 Bud偶etowo-Finansowy


Wydzia艂em kieruje Naczelnik, G艂ówna ksi臋gowa Bogumi艂a Gi偶a


Wydzia艂 podzielony jest na:


a) Referat Bud偶etowy


b) Referat Finansowy


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


I pi臋tro, p. 121


tel. 52 35 92 190


e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl


Kasa Starostwa czynna jest od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00-14.30, przerwa 11.00 - 11.30.


 


Wydzia艂 Edukacji, Sportu i Zdrowia


Wydzia艂em kieruje Naczelnik Beata Kowalska


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


IV pi臋tro, p. 160


tel. 52 35 92 144


e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami


Wydzia艂em kieruje Naczelnik, Geodeta Powiatowy Dawid Ka藕mierski 


Wydzia艂 podzielony jest na:


a) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


b) Referat Gospodarki Nieruchomo艣ciami


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


parter, p. 106a


tel. 52 35 92 130


e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydzia艂 Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji


Wydzia艂em kieruje Naczelnik Danuta Malicka


ul. M膮tewska 17


88-100 Inowroc艂aw


tel. 52 35 92 234


e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl


e-mail: budownictwo.ino@wp.pl


 


Wydzia艂 Komunikacji i Transportu


Wydzia艂em kieruje Naczelnik Anna Skirzy艅ska


Wydzia艂 podzielony jest na:


a) Referat Rejestracji Pojazdów


b) Referat Praw Jazdy


c) Referat Transportu Dróg


ul. M膮tewska 17


88-100 Inowroc艂aw


e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl


Telefony do wydzia艂u w sprawach:


- informacja - 52 35 92 224


- rejestracja pojazdów - 52 35 92 202, - 206, - 209, - 213, - 214, - 215, - 216, - 217, - 218


- wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 35 92 220


- prawo jazdy - 52 35 92 222, - 221, - 208, - 211, - 219


- licencje i za艣wiadczenia na transport drogowy - 52 35 92 205


- zarz膮dzanie ruchem drogowym - 52 35 92 201


- naczelnik wydzia艂u - 52 35 92 204


- przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP - 52 35 92 238


- fax. 52 35 92 203 (transport), - 207 (prawo jazdy), - 225 (rejestracja), - 238 (przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP), - 284 (zarz膮dzanie ruchem)


 


Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa


Wydzia艂em kieruje Naczelnik Janusz Królikowski


ul. M膮tewska 17


88-100 Inowroc艂aw


tel. 52 35 92 286, - 287, - 288, - 289, - 290


fax. 52 35 92 289


e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydzia艂 Kultury i Promocji


Wydzia艂em kieruje Naczelnik Magdalena 艁o艣ko


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


III pi臋tro, p. 159a


tel. 52 35 92 155


tel. 52 35 92 134


e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl


e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydzia艂 Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich


Wydzia艂em kieruje Naczelnik Joanna Kuchta


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


III pi臋tro, p. 150


tel. 52 35 92 152


e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Prawne


Radc膮 Prawnym, Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


III pi臋tro, p. 149


tel. 52 35 92 158


 


 


Biuro Rady


Biurem kieruje Kierownik Anna Tyburek


ul. M膮tewska 17


88-100 Inowroc艂aw


tel. 52 35 92 229, - 230, - 231,


e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Audytu Wewn臋trznego i Kontroli


Biurem kieruje Kierownik Joanna Michalak


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


III pi臋tro, p. 146


tel. 52 35 92 184, - 185


e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Biurem kieruje Pe艂nomocnik  ds. Ochrony Informacji Niejawnych Patryk Ka藕mierczak


ul. Pozna艅ska 133A


88-100 Inowroc艂aw


tel./fax 52 35 38 376


tel. 52 35 70 016


ul. Pozna艅ska 133A


88-100 Inowroc艂aw


tel. 52 35 70 016


e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl


 


Stanowisko ds. wspó艂pracy z mediami


Specjalista ds. wspó艂pracy z mediami Artur Kisielewicz


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


III pi臋tro, p. 159


tel. 52 35 92 154


 


Powiatowy Zespó艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci


Zespo艂em kieruje Przewodnicz膮ca Wanda Batkowska


ul. M膮tewska 17


88-101 Inowroc艂aw 3


tel. 52 35 92 251, - 252, - 250


e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl


 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Joanna Pi膮tkowska


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


III pi臋tro, p. 147


tel. 52 35 92 106


e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl


 


Stanowisko ds. BHP


Andrzej Pacholski


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowroc艂aw


II pi臋tro, p. 137


tel. 52 35 92 111

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10616916