powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Informacje ogólne
Dane Teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 100
fax. 52 357 48 20

e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Kierownictwo Starostwa Powiatowego:


 


Starosta: Wiesława Pawłowska - tel. 52 35 92 101, fax 52 357 48 20


e-mail: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl


Wicestarosta: Tadeusz Majewski - tel./fax 52 35 92 241


Członek Zarządu: Włodzimierz Figas - tel. 52 35 92 102


Sekretarz: Aleksandra Szubarga - tel. 52 35 92 103


e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl


Skarbnik: Beata Zimon-Plaskota - tel. 52 35 92 104


 


Wydziały Starostwa:


 


Wydział Organizacyjny


Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu Aleksandra Szubarga


Wydział podzielony jest na:


a) Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


II piętro, p. 138


tel. 52 35 92 111


b) Referat Administracyjno-Gospodarczy


ul. Mątewska 17


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 92 260


e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl


c) Referat Informatyki


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


II piętro


tel. 52 35 92 103


e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Budżetowo-Finansowy


Wydziałem kieruje Naczelnik, Główna księgowa Bogumiła Giża


Wydział podzielony jest na:


a) Referat Budżetowy


b) Referat Finansowy


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


I piętro, p. 121


tel. 52 35 92 190


e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl


Kasa Starostwa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30, przerwa 11.00 - 11.30.


 


Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia


Wydziałem kieruje Naczelnik Beata Kowalska


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


IV piętro, p. 160


tel. 52 35 92 144


e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Wydziałem kieruje Naczelnik, Geodeta Powiatowy Dawid Kaźmierski 


Wydział podzielony jest na:


a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


b) Referat Gospodarki Nieruchomościami


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


parter, p. 106a


tel. 52 35 92 130


e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji


Wydziałem kieruje Naczelnik Danuta Malicka


ul. Mątewska 17


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 92 234


e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl


e-mail: budownictwo.ino@wp.pl


 


Wydział Komunikacji i Transportu


Wydziałem kieruje Naczelnik Anna Skirzyńska


Wydział podzielony jest na:


a) Referat Rejestracji Pojazdów


b) Referat Praw Jazdy


c) Referat Transportu Dróg


ul. Mątewska 17


88-100 Inowrocław


e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl


Telefony do wydziału w sprawach:


- informacja - 52 35 92 224


- rejestracja pojazdów - 52 35 92 202, - 206, - 209, - 213, - 214, - 215, - 216, - 217, - 218


- wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 35 92 220


- prawo jazdy - 52 35 92 222, - 221, - 208, - 211, - 219


- licencje i zaświadczenia na transport drogowy - 52 35 92 205


- zarządzanie ruchem drogowym - 52 35 92 201


- naczelnik wydziału - 52 35 92 204


- przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP - 52 35 92 238


- fax. 52 35 92 203 (transport), - 207 (prawo jazdy), - 225 (rejestracja), - 238 (przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP), - 284 (zarządzanie ruchem)


 


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Wydziałem kieruje Naczelnik Janusz Królikowski


ul. Mątewska 17


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 92 286, - 287, - 288, - 289, - 290


fax. 52 35 92 289


e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Kultury i Promocji


Wydziałem kieruje Naczelnik Magdalena Łośko


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III piętro, p. 159a


tel. 52 35 92 155


tel. 52 35 92 134


e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl


e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich


Wydziałem kieruje Naczelnik Joanna Kuchta


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III piętro, p. 150


tel. 52 35 92 152


e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Prawne


Radcą Prawnym, Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III piętro, p. 149


tel. 52 35 92 158


 


Biuro ds. zamówień publicznych


Biurem kieruje Kierownik Radomił Belt


ul. Mątewska 17


88-100 Inowrocław


 


Biuro Rady


Biurem kieruje Kierownik Anna Tyburek


ul. Mątewska 17


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 92 229, - 230, - 231,


e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli


Biurem kieruje Kierownik Joanna Michalak


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III piętro, p. 146


tel. 52 35 92 184, - 185


e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Biurem kieruje Pełnomocnik  ds. Ochrony Informacji Niejawnych Patryk Kaźmierczak


ul. Poznańska 133A


88-100 Inowrocław


tel./fax 52 35 38 376


tel. 52 35 70 016


ul. Poznańska 133A


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 70 016


e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl


 


Stanowisko ds. współpracy z mediami


Specjalista ds. współpracy z mediami Artur Kisielewicz


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III piętro, p. 159


tel. 52 35 92 154


 


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Zespołem kieruje Przewodnicząca Wanda Batkowska


ul. Mątewska 17


88-101 Inowrocław 3


tel. 52 35 92 251, - 252, - 250


e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl


 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Joanna Piątkowska


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III piętro, p. 147


tel. 52 35 92 106


e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl


 


Stanowisko ds. BHP


Andrzej Pacholski


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


II piętro, p. 137


tel. 52 35 92 111

Więcej »