logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2019

Zarz膮dzenie Nr 43/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 7/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i Dr贸g Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 6/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i Dr贸g Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich Wydzia艂u Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad podwy偶ek wynagrodze艅 pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad podwy偶ek wynagrodze艅 kierownik贸w i zast臋pc贸w kierownik贸w jednostek bud偶etowych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zasad sporz膮dzania 艂膮cznego bilansu, rachunku zysk贸w i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego, sposobu dokonywania wzajemnych wy艂膮cze艅 oraz zasad sporz膮dzania bilansu skonsolidowanego Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wytycznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie zasad sporz膮dzania informacji dodatkowej do bilansu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do "Polityki rachunkowo艣ci" w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia stanowiska kierownika internatu Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2019 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie obci膮偶enia s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Polnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji i protokolarnego spisu dokumentacji prowadzonej przez Naczelnika Wydzia艂u Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu oraz sprz臋tu komputerowego pozostaj膮cego w jego dyspozycji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - Naczelnika Wydzia艂u Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - Zast臋pcy Naczelnika Wydzia艂u Edukacji, Sportu i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - informatyka w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Informatyki Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia 偶a艂oby na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego w zwi膮zku z tragiczn膮 艣mierci膮 Prezydenta Miasta Paw艂a Adamowicza.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2019.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10141678