logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu
Kadencja 2018-2023

Uchwa艂a Nr 94/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie informacji za rok 2018 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu i M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
zmieniaj膮cego uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 105 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Pani Wies艂awie Paw艂owskiej - Staro艣cie Inowroc艂awskim do podejmowania samodzielnej decyzji o wydatkach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia za rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wzor贸w i termin贸w sk艂adania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesi臋cznych sprawozda艅 finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na z艂o偶enie wniosku o wydanie decyzji o wyga艣ni臋ciu trwa艂ego zarz膮du na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie przyj臋cia spis贸w inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowroc艂awskiego przekazanego od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 380 cm, 340 cm i 305 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2546C Rad艂owo - Ludwiniec, na dz. nr 171 w m. Rad艂owo, gm. Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 2 drzew gatunku topola w艂oska o obwodach pni 225 cm i 254 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 75 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodach pni 100 cm i 122 cm, rosn膮cych na dz. nr 52/6 (obr臋b 7, arkusz 110) przy ul. M膮tewskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 9 drzew, tj. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 93 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 101 cm, dwupniowego drzewa gatunku topola szara o obwodach pni 96 cm i 112 cm oraz 6 drzew gatunku topola szara o obwodach pni 110 cm, 147 cm, 154 cm, 84 cm, 104 cm i 66 cm, rosn膮cych na dz. nr 1/2 (obr臋b 2, arkusz 321) przy ul. J贸zefa Krzymi艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zbyciu, oddaniu w dzier偶aw臋, najem, u偶ytkowanie oraz u偶yczenie aktyw贸w trwa艂ych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2019 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach "Programu wspierania szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrzy偶owania ulic: Stanis艂awa Staszica, G贸rnicza, Pozna艅ska, Prymasa J贸zefa Glempa w Inowroc艂awiu" do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr 52/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Odkrywamy kolory naszych ma艂ych ojczyzn" w ramach programu Polsko-Ukrai艅skiej Rady Wymiany M艂odzie偶y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za korzystanie z obiekt贸w oraz pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski oraz okre艣lenia sposobu ich ustalania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych w 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Tadeusza Majewskiego Wicestarosty Inowroc艂awskiego do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy drogi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 64/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 63/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania w臋z艂a cieplnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 133A w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowroc艂awskiego na dzie艅 31 grudnia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wytypowania zada艅 inwestycyjnych do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyznania 艣wiadcze艅 dodatkowych dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 52/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Odkrywamy kolory naszych ma艂ych ojczyzn" w ramach programu Polsko - Ukrai艅skiej Rady Wymiany M艂odzie偶y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 51/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji Andrzeja Miko艂ajczaka ze stanowiska dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu i wyra偶enia zgody na przeniesienie na inne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 50/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 49/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2019 wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w czasie jego nieobecno艣ci w roku szkolnym 2018/2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie braku rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2018 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia reprezentant贸w Powiatu Inowroc艂awskiego w Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych Powiatowi Inowroc艂awskiemu odr臋bnymi ustawami na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie informacji za IV kwarta艂 2018 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr 20/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 340 cm, 300 cm i 255 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2451C M艂ynice-Sukowy-Baranowo, na dz. nr 176 w m. Sukowy, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 w budynku przy ul. Stanis艂awa Kie艂basiewicza 9 w Inowroc艂awiu Zak艂adowi Energetyki Cieplnej Sp贸艂ka z o.o. w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 305 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na granicy dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, tj. drzewa gatunku brzoza bia艂a o obwodzie pnia 137 cm dwupniowego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 94 cm i 84 cm oraz drzewa gatunku wierzba p艂acz膮ca o obwodzie pnia 215 cm, rosn膮cych na dz. nr 149/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wierzba p艂acz膮ca o obwodzie pnia 254 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 152 cm oraz jednego pnia drzewa gatunku klon jawor o obwodzie 56 cm, rosn膮cych na dz. nr 401/11 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal gimnastycznych, hal sportowych i boisk sportowych oraz ustalenia nieodp艂atnego u偶yczenia szkolnych obiekt贸w sportowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy dofinansowania zakupu wyposa偶enia w ramach "Programu wspierania szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrze艣nia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2019 roku wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10476990