logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Podstawa prawna
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y






PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj膮cych pojazdami (j.t. Dz. U. z 2015 r. Poz. 155),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1137 z p贸藕n. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. Poz. 267 z p贸藕n. zm.),
- ustawa z dnia 7 wrze艣nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1228 z p贸藕n. zm.),
- ustawa z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1414 z p贸藕n. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op艂acie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1628),
- rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at za wydanie dokument贸w stwierdzaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r.,聽 poz. 83),
- rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdzia艂ania narkomanii oraz szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. Poz. 9),
- rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie bada艅 lekarskich os贸b i kierowc贸w ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2014 r. Poz. 949),
- rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokument贸w stwierdzaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1005),
- rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzor贸w dokument贸w stwierdzaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. Poz. 973 z p贸藕n. zm.),
- rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie bada艅 psychologicznych os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowc贸w oraz os贸b wykonuj膮cych prac臋 na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. Poz. 937),
- rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie艅 przez egzaminator贸w oraz wzor贸w dokument贸w stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 z p贸藕n. zm.),
- rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie op艂aty ewidencyjnej stanowi膮cej przych贸d Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazd贸w i Kierowc贸w (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 852).

TRYB ODWO艁AWCZY
Odwo艂anie od decyzji wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Bydgoszczy za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE
Wymagany dla danej kategorii wiek:
1) dla kat. AM - 14 lat
2) dla聽 kat. A1,B1,T - 16 lat
3) dla聽 kat. A2, B, B+E, C1 i聽 C1+E - 18 lat聽
4) dla kat. A, je偶eli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2 - 20 lat
5) dla motocykli tr贸jko艂owych o mocy przekraczaj膮cej 15 KW, je偶eli osoba posiada prawo jazdy kat. A - 21 lat
6) dla kat. C, C+E,D1 lub D1+E - 21 lat
7) dla kat. A, je偶eli osoba nie posiada艂a co najmniej 2 lata prawa jazdy kat A2 - 24 lata
8) dla kat. D, D+E - 24 lata
9) dla tramwaju - 21 lat

Wymagany wiek do kierowania dla 偶o艂nierzy kieruj膮cych pojazdami Si艂 Zbrojnych RP wynosi:
1) dla pojazd贸w okre艣lonych w pozwoleniu wojskowym kat. A, C, C+E - 18 lat
2) dla pojazd贸w okre艣lonych w pozwoleniu wojskowym kat. D - 19 lat

Dla funkcjonariuszy kieruj膮cych pojazdami Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Policji oraz Stra偶y Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) dla. kat A - 18 lat
2) dla kat. C - 19 lat
3) dla kat. D - 21 lat

Dla os贸b, kt贸re uzyska艂y kwalifikacj臋 wst臋pn膮 okre艣lon膮 w przepisach rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami okre艣lonymi w prawie jazdy wynosi:
1) dla kat. C i C+E - 18 lat
2) dla kat. D i D+E - 21 lat

Dla os贸b, kt贸re uzyska艂y kwalifikacj臋 wst臋pn膮 przyspieszon膮, okre艣lon膮 w przepisach rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami okre艣lonymi w prawie jazdy wynosi:
dla kat. D i D+E聽 - 23 lata聽 lub 21 lat, z tym 偶e taka osoba mo偶e kierowa膰 wy艂膮cznie pojazdami wykonuj膮cymi regularne przewozy na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nie przekraczaj膮cej 50 km.

Zobacz jak za艂atwi膰 spraw臋:

1.聽聽聽 Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy oraz rozszerzenie posiadanych uprawnie艅聽 (pobierz wniosek, za艂atw spraw臋 on-line)
2.聽聽聽 Wpis potwierdzaj膮cy odbycie kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej albo szkolenia okresowego (pobierz wniosek, za艂atw spraw臋 on-line)
3.聽聽聽 Wydanie wt贸rnika prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem聽 - w przypadku zmiany danych lub utarty dokumentu (pobierz wniosek, za艂atw spraw臋 on-line)
4.聽聽聽 Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie (pobierz wniosek, za艂atw spraw臋 on-line)
5.聽聽聽 Wydanie mi臋dzynarodowego prawa jazdy (pobierz wniosek, za艂atw spraw臋 on-line)
6.聽聽聽 Tworzenie profilu kandydata na kierowc臋 - dla os贸b, kt贸re chc膮 ponownie przyst膮pi膰 do egzaminu (pobierz wniosek)
7.聽聽聽 Wydanie za艣wiadczenia o posiadaniu uprawnie艅 do kierowania pojazdem (pobierz wniosek)
8.聽聽聽 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem - po up艂ywie zakazu prowadzenia pojazd贸w na okres nieprzekraczaj膮cy 1 rok (pobierz wniosek, za艂atw spraw臋 on-line)
9.聽聽聽 Uzyskanie profilu kandydata na kierowc臋 dla poddania si臋 kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (pobierz wniosek)
10.聽聽聽 Zwrot prawa jazdy d艂u偶nikowi alimentacyjnemu
11.聽聽聽 Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM (pobierz wniosek)
12.聽聽聽 Wydanie/przed艂u偶enie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewo偶膮cym warto艣ci pieni臋偶ne (pobierz wniosek)
13.聽聽聽 Wydanie prawa jazdy przed up艂ywem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazd贸w, za po艣rednictwem jednostki, kt贸ra je wyda艂a za granic膮 (dot. os贸b zamieszka艂ych po za granic膮 RP) (pobierz wniosek, za艂atw spraw臋 on-line)
14.聽聽聽 Op艂aty


 















Autor : 
Zredagowa艂(a) : Daniel Nowak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:34:55
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-27 12:15:46
Liczba wy艣wietle艅 : 707

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  27.02.2015 11:51poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  27.02.2015 12:09poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  18.12.2018 14:04poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 12:59poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 13:12poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 06:25poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 06:37poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 09:33poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 09:46poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 13:19poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  27.02.2015 09:16poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  19.02.2015 11:47poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  22.02.2013 10:34poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  22.02.2013 10:32poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:15poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:14poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:10poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:09poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:07poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:06poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:04poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 13:53poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 10:11poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 08:15poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  12.04.2012 08:22poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  28.03.2012 11:52poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  16.02.2012 13:57poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:40poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:36poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:36poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:35poka偶 t膮 wersj臋



licznik odwiedzin: 14015382