logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wydanie/przed艂u偶enie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

lub pojazdem przewo偶膮cym warto艣ci pieni臋偶ne


Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat, nie d艂u偶ej jednak ni偶 na okres wynikaj膮cy z terminu wa偶no艣ci orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Przed艂u偶ane jest w drodze decyzji administracyjnej, za op艂at膮 oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, przez starost臋 w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania kierowcy po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie bada艅, o kt贸rych mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kieruj膮cych pojazdami.
呕o艂nierzom Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Agencji Wywiadu, S艂u偶by Kontrwywiadu Wojskowego, S艂u偶by Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rz膮du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, S艂u偶by Wi臋ziennej, Stra偶y Granicznej, Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, S艂u偶by Celnej i organ贸w kontroli skarbowej, a tak偶e pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodp艂atnie odpowiedni organ jednostki, w kt贸rej osoby te pe艂ni膮 s艂u偶b臋 lub s膮 zatrudnione.
.
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:
Do wniosku o wydanie zezwolenia, nale偶y do艂膮czy膰:
1.聽聽 聽Kopi臋 orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
2.聽聽 聽Kopi臋 orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅, psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
3.聽聽 聽Kopi臋 za艣wiadczenia o uko艅czeniu kursu dla kieruj膮cych pojazdami uprzywilejowanymi,
4.聽聽 聽Kopia dowodu uiszczenia op艂aty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!
W stosunku do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ochotniczej stra偶y po偶arnej, zespo艂u ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego warunek uko艅czenia kursu dla kieruj膮cych pojazdami uprzywilejowanymi stosuje si臋 od dnia 4 stycznia 2016 r.

Przed艂u偶enie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:
Do wniosku o przed艂u偶enie zezwolenia, nale偶y do艂膮czy膰:
1.聽聽 聽Kopi臋 orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
2.聽聽 聽Kopi臋 orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
3.聽聽 聽Kopi臋 dowodu uiszczenia op艂aty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!
Warunkiem wydania zezwolenia jest przed艂o偶enie do wgl膮du orygina艂贸w sk艂adanych dokument贸w.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierowa膰 pojazdem uprzywilejowanym mo偶e osoba, kt贸ra:
1.聽聽 聽uko艅czy艂a 21 lat,
2.聽聽 聽posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
3.聽聽 聽uzyska艂a orzeczenie:
o聽聽 聽lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
o聽聽 聽psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
4.聽聽 聽uko艅czy艂a kurs dla kieruj膮cych pojazdami uprzywilejowanymi,
5.聽聽 聽posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie okre艣lonej kategorii prawa jazdy.
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym okre艣lonym w prawie jazdy kategorii:
1.聽聽 聽A1, A2 i A,
2.聽聽 聽B1, B i B+E,
3.聽聽 聽C1, C1+E, C, C+E,
4.聽聽 聽D1, D1+E, D i D+E.
Kieruj膮cy pojazdem uprzywilejowanym jest obowi膮zany posiada膰 zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywa膰 je na 偶膮danie uprawnionego podmiotu.

*) Szczeg贸艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592222.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF223.2 KB POBIERZwniosek2017-05-16 07:50:0581

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Daniel Nowak
Data wprowadzenia : 2015-02-19 12:23:28
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-19 12:25:56
Liczba wy艣wietle艅 : 891

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  19.02.2015 11:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11366261