logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wydanie wt贸rnika prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
(w przypadku zmiany danych lub utraty dokumentu, wymiany na podstawie art. 124 ustawy o kieruj膮cych pojazdami, wymiany wojskowego prawa jazdy ) Osoba posiadaj膮ca prawo jazdy jest obowi膮zana zawiadomi膰 starost臋 o utracie dokumentu w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia.
Na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za op艂at膮 wt贸rnik dokumentu. Jednym z warunk贸w wydania wt贸rnika jest z艂o偶enie o艣wiadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej wynikaj膮cej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p贸藕n. zm.)


Do wniosku o wydanie wt贸rnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem do艂膮cza si臋:

- wyra藕n膮, aktualn膮 i kolorow膮 fotografi臋 o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiaj膮ca osob臋 bez nakrycia g艂owy i bez okular贸w z ciemnymi szk艂ami w taki spos贸b, aby ukazywa艂a g艂ow臋 w pozycji lewego p贸艂profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem r贸wnomiernego o艣wietlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du wzroku mo偶e za艂膮czy膰 fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 w okularach z ciemnymi szk艂ami, a osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 z nakryciem g艂owy, pod warunkiem, 偶e fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzaj膮cym to偶samo艣膰 tej osoby,
- orzeczenie lekarskie stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
- kserokopi臋 prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem - w przypadku zniszczenia orygina艂u powoduj膮cego jego nieczytelno艣膰 lub zmiany danych w posiadanym dokumencie,
- o艣wiadczenie (w przypadku utraty dokumentu),
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od sze艣ciu miesi臋cy,
- dow贸d uiszczenia op艂aty.

DO WGL膭DU

- dow贸d osobisty lub za艣wiadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym.


INFORMACJA DODATKOWA

- w razie odnalezienia orygina艂u dokumentu podlega on zwrotowi w celu jego uniewa偶nienia,
- w przypadku nieaktualnego orzeczenia lekarskiego w aktach kierowcy nale偶y przed艂o偶y膰 aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do bada艅 kierowc贸w,
- nowy dokument wydaje si臋 po uniewa偶nieniu dotychczasowego, nale偶y wi臋c przy odbiorze przed艂o偶y膰 poprzedni dokument.

*) Szczeg贸艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592222.
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Daniel Nowak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:52:30
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-19 11:00:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1173

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  09.03.2016 11:27poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 10:59poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 09:03poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  21.02.2013 13:59poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 08:25poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 11:04poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14015228