logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wpis potwierdzaj膮cy odbycie kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacj
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
albo szkolenia okresowego

Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy
Wymagane dokumenty (orygina艂y do wgl膮du):

- wniosek o wydanie prawa jazdy
- wyra藕n膮, aktualn膮 i kolorow膮 fotografi臋 o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiaj膮ca osob臋 bez nakrycia g艂owy i bez okular贸w z ciemnymi szk艂ami w taki spos贸b, aby ukazywa艂a g艂ow臋 w pozycji lewego p贸艂profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem r贸wnomiernego o艣wietlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du wzroku mo偶e za艂膮czy膰 fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 w okularach z ciemnymi szk艂ami, a osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 z nakryciem g艂owy, pod warunkiem, 偶e fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzaj膮cym to偶samo艣膰 tej osoby,
- kopia 艣wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzaj膮cego uko艅czenie kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA" - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektyw膮 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wst臋pnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowc贸w niekt贸rych pojazd贸w drogowych do przewozu rzeczy lub os贸b, zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw臋 Rady 91/439/EWG i uchylaj膮c膮 dyrektyw臋 Rady 76/914/EWG,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, (wystawione przez lekarza uprawnionego do bada艅 kierowc贸w i bada艅 profilaktycznych),
- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- dow贸d uiszczenia op艂aty

Wpis potwierdzaj膮cy uzyskanie kwalifikacji wst臋pnej lub szkolenia okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.
DO WGL膭DU

- dow贸d osobisty
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od sze艣ciu miesi臋cy.

 
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Daniel Nowak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:50:33
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-19 10:34:05
Liczba wy艣wietle艅 : 530

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  19.02.2015 09:39poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  09.03.2016 11:23poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  09.03.2016 11:24poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  09.03.2016 11:27poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  21.02.2013 08:23poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:50poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13398620