logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Zezwolenie na transport odpad贸w
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z p贸藕n. zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p贸藕n. zm.),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpad贸w (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Wymagane dokumenty:

- wniosek,
- dow贸d zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:

op艂ata skarbowa za zezwolenie - 616 z艂,
(op艂at臋 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia - Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddzia艂 Inowroc艂aw, nr 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021).

Termin za艂atwienia sprawy:

w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczeg贸lnie skomplikowane - w ci膮gu dw贸ch miesi臋cy).

Jednostka prowadz膮ca spraw臋:

Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pok. 111, I pi臋tro, tel. 359-22-88.

Tryb odwo艂awczy:

odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie czternastu dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Krzysztof Drgas
Data wprowadzenia : 2013-02-14 09:28:17
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-04 11:59:24
Liczba wy艣wietle艅 : 789

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  12.05.2015 07:08poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  13.05.2015 10:54poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Drgas  14.02.2013 08:28poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13689788