logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Podstawa prawna
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj膮cych pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z p贸藕n. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. Poz. 1137),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p贸藕n. zm.),

- Rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysoko艣ci op艂at za wydanie dokument贸w stwierdzaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

- Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdzia艂ania narkomanii oraz szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. Poz. 9),

- Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie bada艅 lekarskich kierowc贸w i os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz.15),

- Rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokument贸w stwierdzaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1005),

- Rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzor贸w dokument贸w stwierdzaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. Poz. 973),

- Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie bada艅 psychologicznych kierowc贸w i os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonuj膮cych prac臋 na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz.622, z p贸藕n. zm.),

- Rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie艅 przez egzaminator贸w oraz wzor贸w dokument贸w stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995),

- Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie op艂aty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447).

TRYB ODWO艁AWCZY

Odwo艂anie od decyzji wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Bydgoszczy za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

Wymagany dla danej kategorii wiek:

1) dla kat. AM - 14 lat
2) dla kat. A1,B1,T - 16 lat
3) dla kat. A2, B, B+E, C1 i C1+E - 18 lat
4) dla kat. A, je偶eli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2 - 20 lat
5) dla motocykli tr贸jko艂owych o mocy przekraczaj膮cej 15 KW, je偶eli osoba posiada prawo jazdy kat. A - 21 lat
6) dla kat. C, C+E,D1 lub D1+E - 21 lat
7) dla kat. A, je偶eli osoba nie posiada艂a co najmniej 2 lata prawa jazdy kat A2 - 24 lata
8) dla kat. D, D+E - 24 lata
9) dla tramwaju - 21 lat

Wymagany wiek do kierowania dla 偶o艂nierzy kieruj膮cych pojazdami Si艂 Zbrojnych RP wynosi:

1) dla pojazd贸w okre艣lonych w pozwoleniu wojskowym kat. A, C, C+E - 18 lat
2) dla pojazd贸w okre艣lonych w pozwoleniu wojskowym kat. D - 19 lat

Dla funkcjonariuszy kieruj膮cych pojazdami Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Policji oraz Stra偶y Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) dla. kat A - 18 lat
2) dla kat. C - 19 lat
3) dla kat. D - 21 lat

Dla os贸b, kt贸re uzyska艂y kwalifikacj臋 wst臋pn膮 okre艣lon膮 w przepisach rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami okre艣lonymi w prawie jazdy wynosi:

1) dla kat. C i C+E - 18 lat
2) dla kat. D i D+E - 21 lat

Dla os贸b, kt贸re uzyska艂y kwalifikacj臋 wst臋pn膮 przyspieszon膮, okre艣lon膮 w przepisach rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami okre艣lonymi w prawie jazdy wynosi:

dla kat. D i D+E - 23 lata lub 21 lat, z tym 偶e taka osoba mo偶e kierowa膰 wy艂膮cznie pojazdami wykonuj膮cymi regularne przewozy na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nie przekraczaj膮cej 50 km.

Zobacz jak za艂atwi膰 spraw臋:
1. Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy oraz rozszerzenie posiadanych uprawnie艅 (pobierz wniosek)

2. Uzyskanie wpisu potwierdzaj膮cego odbycie kwalifikacji lub szkolenia okresowego (pobierz wniosek)

3. Wydanie wt贸rnika prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem - w przypadku zmiany danych lub utarty dokumentu (pobierz wniosek, za艂atw spraw臋 on-line )

4. Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie (pobierz wniosek)

5. Wydanie mi臋dzynarodowego prawa jazdy (pobierz wniosek)

6. Tworzenie profilu kandydata na kierowc臋 - dla os贸b, kt贸re chc膮 ponownie przyst膮pi膰 do egzaminu (pobierz wniosek)

7. Wydanie za艣wiadczenia o posiadaniu uprawnie艅 do kierowania pojazdem (pobierz wniosek)

8. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem - po up艂ywie zakazu prowadzenia pojazd贸w na okres nieprzekraczaj膮cy 1 rok (pobierz wniosek)

9. Uzyskanie profilu kandydata na kierowc臋 dla poddania si臋 kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (pobierz wniosek)

10. Karty parkingowe

11. Op艂aty
Autor : 
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Smole艅
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:34:55
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-21 15:04:16
Liczba wy艣wietle艅 : 890

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:06poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:07poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:09poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:10poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:14poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 14:15poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  22.02.2013 10:32poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  22.02.2013 10:34poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  19.02.2015 11:47poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  27.02.2015 09:16poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  27.02.2015 11:15poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  27.02.2015 11:51poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  27.02.2015 12:09poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  18.12.2018 14:04poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 12:59poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 13:12poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 06:25poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 06:37poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 09:33poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 09:46poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 13:19poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 13:53poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 10:11poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 08:15poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  12.04.2012 08:22poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  28.03.2012 11:52poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  16.02.2012 13:57poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:40poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:36poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:36poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:35poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14015248