logo
Fundacje
Fundacja ,, K-S-M JESTE艢MY Z WAMI '', Inowroc艂aw

Adres korespondencyjny :

ul. Toru艅ska 60
88-100 Inowroc艂aw

Osoby wchodz膮ce w sk艂ad organu :

Eugenia Malinowska - Prezes Zarz膮du
Ewa Sobczyk
Grzegorz Kaczmarek

Cele :
- pomoc spo艂eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz wyr贸wnywanie szans tych rodzin i os贸b, wspieranie rodziny i systemu pieczy zast臋pczej
- dzia艂alno艣膰 na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo艂ecznej os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym
- dzia艂alno艣膰 charytatywna
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel臋gnowanie polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- ochrona i promocja zdrowia
- dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych
- dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b w wieku emerytalnym
- wypoczynek dzieci i m艂odzie偶y
- wspieranie kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- wspieranie ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- wspieranie turystyki i krajoznawstwa
- wspieranie ratownictwa i ochrony ludno艣ci
- dzia艂alno艣膰 na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt贸w i wsp贸艂pracy mi臋dzy spo艂ecze艅stwami
- promocja i organizacja wolontariatu
- pomoc Polonii i Polakom za granic膮
- dzia艂alno艣膰 na rzecz kombatant贸w i os贸b niepe艂nosprawnych
- dzia艂alno艣膰 na rzecz rodziny, macierzy艅stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
- przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym
Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Smole艅
Data wprowadzenia : 2012-12-12 11:43:29
Data ostatniej modyfikacji : 2012-12-12 11:43:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1790licznik odwiedzin: 12167102