logo
Za艂atwianie spraw » Stowarzyszenia
Sprawy dotycz膮ce organizacji pozarz膮dowych – stowarzyszenia
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855)
Zgodnie z ustaw膮 jak wy偶ej rozr贸偶niamy stowarzyszenia i stowarzyszenia zwyk艂e.
Artyku艂 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach podaje definicj臋 stowarzyszenia.

Aby za艂o偶y膰 stowarzyszenie nale偶y:
- zebra膰 osoby w liczbie co najmniej pi臋tnastu, pragn膮ce za艂o偶y膰
stowarzyszenie, kt贸re uchwalaj膮 statut stowarzyszenia i wybieraj膮 komitet za艂o偶ycielski (art. 9 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Prawo tworzenia stowarzysze艅 przys艂uguje obywatelom polskim maj膮cym pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i niepozbawionym praw publicznych (art. 3 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Wniosek o dokonanie rejestracji stowarzyszenia (art. 12 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) sk艂ada do
S膮du Rejonowego XIII Wydzia艂u Gospodarczego Krajowego Rejestru S膮dowego w Bydgoszczy
ul. Toru艅ska 64a
85-950 Bydgoszcz
Komitet Za艂o偶ycielski

na urz臋dowym formularzu KRS – W 20. Formularz wniosku i za艂膮cznik贸w mo偶na otrzyma膰 w Wydziale KRS, lub pobra膰 ze strony internetowej.

Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
- protok贸艂 posiedzenia walnego zgromadzenia cz艂onk贸w, kt贸ry zawiera膰 powinien uchwa艂臋 o powo艂aniu organizacji, uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia statutu,
- statut,
- uchwa艂臋 w sprawie wyboru komitetu za艂o偶ycielskiego,
- list臋 za艂o偶ycieli zawieraj膮c膮 imiona i nazwiska, dat臋 i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz w艂asnor臋czne podpisy za艂o偶ycieli,
- uwierzytelnione notarialnie albo z艂o偶one przed s臋dzi膮 lub upowa偶nionym pracownikiem s膮du wzory podpis贸w os贸b upowa偶nionych do reprezentowania stowarzyszenia,
- dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomo艣ci) w kt贸rym ma by膰 wykonywana dzia艂alno艣膰 obj臋ta wnioskiem,
- uchwa艂臋 o powo艂aniu zarz膮du,
- uchwa艂臋 o powo艂aniu organu nadzoru (wewn臋trznego) przewidzianego w statucie np. komisji rewizyjnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia okre艣la w szczeg贸lno艣ci:
- nazw臋 stowarzyszenia, odr贸偶niaj膮c膮 je od innych stowarzysze艅, organizacji i instytucji,
- teren dzia艂ania i siedzib臋 stowarzyszenia,
- cele i sposoby ich realizacji,
- spos贸b nabywania i utraty cz艂onkostwa, przyczyny utraty cz艂onkostwa oraz prawa i obowi膮zki cz艂onk贸w,
- w艂adze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru uzgodnienia sk艂adu oraz ich kompetencje,
- spos贸b reprezentowania stowarzyszenia, oraz zaci膮gania zobowi膮za艅 maj膮tkowych, a tak偶e warunki wa偶no艣ci jego uchwa艂,
- spos贸b uzyskiwania 艣rodk贸w finansowych oraz ustanawianie sk艂adek cz艂onkowskich,
- zasady dokonywania zmian statutu,
- spos贸b rozwi膮zania stowarzyszenia.

Sprawy zwi膮zane z rejestracj膮 stowarzysze艅 za艂atwiane s膮 w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu (pok贸j 142 II pi臋tro) przez inspektora Zofi臋 Brzykcy tel. (0-52) 35 92 112.

Wz贸r wniosku o zarejstorowanie stowarzyszenia w S膮dzie Rejonowym znajduje si臋 na ko艅cu tego dokumentu (Za艂膮cznik nr 1)


Przyk艂ady uchwa艂 podejmowanych na zebraniu za艂o偶ycielskim


Uchwa艂a Nr 1

Zebrani w dniu ......................... w ........................................... postanawiaj膮 za艂o偶y膰 stowarzyszenie pod nazw膮 ................................................................... z siedzib膮 ............................
Uchwa艂臋 podj臋to jednog艂o艣nie.


Uchwa艂a Nr 2

Zebrani w dniu ............................. w ............................. postanawiaj膮 uchwali膰 statut stowarzyszenia pod nazw膮 ............................................
z siedzib膮 .................................
Uchwa艂臋 podj臋to jednog艂o艣nie.


Uchwa艂a Nr 3

Zgodnie z wynikami g艂osowania zebrani postanawiaj膮 powo艂a膰 Komitet Za艂o偶ycielski w sk艂adzie:
1.....................................................
2.....................................................
3. ...................................................


Uchwa艂a Nr 4

Za艂o偶yciel stowarzyszenia ....................................... z siedzib膮 ................................ upowa偶niaj膮 cz艂onk贸w Komitetu Za艂o偶ycielskiego do zarejestrowania stowarzyszenia oraz do dokonywania ewentualnych zmian statutu w zwi膮zku z uwagami S膮du Rejestrowego. Komitet Za艂o偶ycielski zosta艂 r贸wnie偶 zobowi膮zany do przygotowania i zwo艂ania pierwszego walnego zebrania cz艂onk贸w na zasadach okre艣lonych w statucie.
Uchwa艂臋 przyj臋to jednog艂o艣nie.

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia s膮d rejestrowy rozpoznaje niezw艂ocznie, a rozstrzygni臋cie powinno nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 3 miesi臋cy od dnia z艂o偶enia wniosku.(art.13 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Stowarzyszenie uzyskuje osobowo艣膰 prawn膮 i mo偶e rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 z chwil膮 wpisania do Krajowego Rejestru S膮dowego.(art.17 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : Agnieszka D膮browska
Data wprowadzenia : 2006-12-14 12:19:12
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-14 12:19:12
Liczba wy艣wietle艅 : 5347

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  27.06.2019 07:11poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  27.06.2019 07:14poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14224370