logo
Rada Powiatu » Protoko艂y sesji Rady. Kadencja 2006 - 2010
Protok贸艂 nr 3/2006

obrad III sesji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego, kt贸ra odby艂a si臋 28 grudnia 2006 roku

B.R.0041-3/06

PROTOK脫艁 NR 3/2006

obrad III sesji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego, kt贸ra odby艂a si臋28 grudnia 2006 roku o godzinie 11.00 w sali posiedze艅 Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ulicy Pozna艅skiej 345a.

1.聽聽聽聽 Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

聽聽聽聽聽 Obrady rozpocz膮艂 Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski wyg艂aszaj膮c formu艂臋 „Otwieram obrady III sesji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego”.

Prowadz膮cy obrady powita艂 przyby艂ych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego, Zarz膮d Powiatu ze Starost膮 Inowroc艂awskim p. Tadeuszem Majewskim, skarbnika, sekretarza i naczelnik贸w wydzia艂贸w Starostwa, redaktor贸w miejscowych 艣rodk贸w przekazu oraz wszystkich obecnych.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e na 27 radnych w sesji uczestniczy 24 radnych, a zatem Rada Powiatu jest w艂adna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2.聽聽聽聽 Rozpatrzenie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu.

Radny p. Piotr Strachanowski poprosi艂 Pana Przewodnicz膮cego, by zechcia艂 zwr贸ci膰 si臋 do radnych o uczczenie chwil膮 ciszy zmar艂ego 21 grudnia br. Witolda Kocikowskiego. Pan Kocikowski by艂 nestorem 艣rodowiska muzycznego, o艣wiatowego i kulturalnego Miasta Inowroc艂awia i Powiatu. Przez wiele lat kierowa艂 Pa艅stwow膮 Szko艂膮 Muzyczn膮, kt贸rej by艂 wp贸艂za艂o偶ycielem.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski poprosi艂 wszystkich zebranych o powstanie i uczczenie chwil膮 ciszy pami臋ci Pana Kocikowskiego.

Minut膮 ciszy uczczono Jego pami臋膰.

Z projektem uchwa艂y wyst膮pi艂 Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski. Na wst臋pie wni贸s艂 autopoprawk臋. Poprosi艂, aby w uzasadnieniu uchwa艂y wykre艣li膰 zapis „w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego” i wpisa膰 „w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu”. Poinformowa艂, 偶e wywo艂anie niniejszej uchwa艂y stanowi konsekwencj臋 stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽p. Tadeusza Gawrysiaka (uchwa艂a nr II/8/06 z dnia 8 grudnia br.). St膮d zaistnia艂a potrzeba uzupe艂nienia sk艂adu Rady Powiatu. Wni贸s艂 o podj臋cie uchwa艂y.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski otworzy艂 dyskusj臋 i zapyta艂, czy kto艣 z radnych chcia艂by zabra膰 g艂os w dyskusji. Nikt z radnych nie wyrazi艂 ch臋ci zabrania g艂osu. Wobec powy偶szego Pan Przewodnicz膮cy zamkn膮艂 dyskusj臋.

Przyst膮piono do g艂osowania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (24)

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e Rada Powiatu Inowroc艂awskiego jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu.

3.聽聽聽聽 Z艂o偶enie 艣lubowania przez radnego p. Andrzeja Koz艂owskiego.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski odczyta艂 rot臋 艣lubowania, a nast臋pnie radny p. Andrzej Koz艂owski wypowiedzia艂 s艂owo „艣lubuj臋”.

Pan Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, 偶e na 27 radnych w sesji uczestniczy 25 radnych, a zatem Rada Powiatu po z艂o偶eniu przez radnego 艣lubowania jest w艂adna do podejmowania prawomocnych decyzji.

4.聽聽聽聽 Przyj臋cie porz膮dku obrad.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski zapyta艂, czy kto艣 z radnych chcia艂by wnie艣膰 uwagi do proponowanego porz膮dku obrad.

Radni nie wnie艣li 偶adnych uwag, propozycji i zmian do porz膮dku obrad.

Przyst膮piono do g艂osowania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (26)

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e Rada Powiatu Inowroc艂awskiego jednog艂o艣nie przyj臋艂a porz膮dek obrad.

5.聽聽聽聽 Przyj臋cie protoko艂u obrad II sesji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.

Radny p. Miko艂aj Bogdanowicz sekretarz obrad II sesji poinformowa艂, 偶e zgodnie ze statutem protok贸艂 II sesji by艂 wy艂o偶ony do wgl膮du w Biurze Rady. Radni nie wnie艣li 偶adnych uwag do jego tre艣ci. Maj膮c powy偶sze na uwadze wni贸s艂 o przyj臋cie protoko艂u.

Przyst膮piono do g艂osowania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (26)

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e Rada Powiatu Inowroc艂awskiego jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 obrad II sesji z聽聽聽聽聽聽聽聽聽 8 grudnia 2006 roku.

聽聽聽聽 6. Wyb贸r sekretarza obrad.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski zaproponowa艂 na sekretarza obrad III sesji radnego p. Andrzeja Antoniewicza, kt贸ry wyrazi艂 zgod臋 na obj臋cie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zg艂oszono.

Przyst膮piono do g艂osowania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (26)

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e Rada Powiatu Inowroc艂awskiego jednog艂o艣nie powierzy艂a radnemu p. Andrzejowi Antoniewiczowi funkcj臋 sekretarza obrad III sesji.

7.聽聽聽聽 Informacja o realizacji uchwa艂 Rady Powiatu Inowroc艂awskiego podj臋tych na II sesji 8 grudnia 2006 roku i powierzonych do wykonania Przewodnicz膮cemu Rady Powiatu.

Informacja zosta艂a przyj臋ta.

8.聽聽聽聽 Informacja Starosty Inowroc艂awskiego o realizacji uchwa艂 podj臋tych na II sesji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego 8 grudnia 2006 roku.

Informacja zosta艂a przyj臋ta.

9.聽聽聽聽 Informacja o pracy Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego w okresie od聽聽聽聽聽 6 grudnia 2006 roku do 13 grudnia 2006 roku.

Radny p. Boles艂aw Szulc wskaza艂 na pkt 1 i pkt 2 na str. 5 – Sprawy z zakresu Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami. Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona przy ul. Pozna艅skiej 384C stanowi mienie po by艂ych warsztatach Szko艂y Zawodowej w M膮twach. Radny zapyta艂, dlaczego dokonano podzia艂u tego terenu na ma艂膮 dzia艂k臋 o powierzchni 0,0712 ha i pozosta艂膮, znacznie wi臋ksz膮. W膮tpliwo艣膰 radnego budzi艂 fakt, 偶e b臋dzie prawdopodobnie propozycja ich sprzeda偶y za kwot臋 nie ni偶sz膮 ni偶 50% w stosunku do warto艣ci w/w nieruchomo艣ci. Zapyta艂, czy nie mo偶na by艂oby wstrzyma膰 si臋 ze sprzeda偶膮, bo Powiat mo偶e ponie艣膰 straty. Nast臋pna sprawa dotyczy dotacji dla M艂odzie偶owego Domu Kultury w Inowroc艂awiu, kt贸r膮 Zarz膮d zwi臋kszy艂 z kwoty 288.000 z艂. do kwoty 923.000 z艂. Radny zapyta艂, co spowodowa艂o tak znacz膮cy wzrost w ostatnim okresie roku kalendarzowego.

Radna p. Urszula Iwicka wskaza艂a na str. 5 rozdzia艂 5 pkt 3 Sprawy z zakresu Wydzia艂u Geodezji, Kartografii. Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami – „Zarz膮d na posiedzeniu 6 grudnia 2006 roku pozytywnie ustosunkowa艂 si臋 do wniosku z艂o偶onego przez dzier偶awc臋 gruntu rolnego, w sprawie wyra偶enia zgody na roz艂o偶enie na dwie raty p艂atno艣ci z tytu艂u dzier偶awy grunt贸w rolnych o pow. 34,97ha w miejscowo艣ci Warzyn Gmina Gniewkowo”. Radna zapyta艂a, jakiego okresu to dotyczy, jakie terminy zosta艂y ustalone dla p艂atno艣ci z tytu艂u tej dzier偶awy i jaka jest og贸艂em wysoko艣膰 tej dzier偶awy. Je偶eli dotyczy to roku 2006, to co ewentualnie b臋dzie z p艂atno艣ciami za rok 2007. Wed艂ug radnej dzier偶awca ma k艂opoty finansowe. Ponadto radna wskaza艂a na str. 10-11 „Sprawy z zakresu Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Zdrowia”, gdzie Zarz膮d dokona艂 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej za 10 m-cy br. Radna zapyta艂a, jakie 艣rodki finansowe zosta艂y przydzielone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ustawy Ministra Zdrowia dla podwy偶szenia wynagrodze艅 pracownikom 艣wiadcz膮cym us艂ugi zdrowotne. Zapyta艂a, jaka jest to kwota, ile 艣rednio przypada na pracownika i czy zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia 艣rodki te zosta艂y przez NFZ szpitalowi przekazane?

Starosta Inowroc艂awski p. Tadeusz Majewski ustosunkowa艂 si臋 do pierwszego pytania zadanego przez radego p. Boles艂awa Szulca. Poinformowa艂, 偶e nieruchomo艣膰 po艂o偶ona przy ul. Pozna艅skiej 384C zosta艂a podzielona po to, aby 艂atwiej j膮 mo偶na by艂o sprzeda膰 i osi膮gn膮膰 z tego tytu艂u profity. Oba przetargi nie przynios艂y rozstrzygni臋cia. Zarz膮d rozwa偶a艂 kwesti臋 ewentualnego przed艂u偶enia w czasie mo偶liwo艣ci sprzeda偶y tej nieruchomo艣ci, a podj膮艂 tak膮 decyzj臋, poniewa偶 utrzymanie nieruchomo艣ci jest kosztowne. Obiekt jest chroniony i z tego tytu艂u s膮 koszty. Rynek nieruchomo艣ci jest bardzo trudny i s膮 problemy ze zbywaniem nieruchomo艣ci.

Odpowiadaj膮c radnej p. Urszuli Iwickiej, Pan Starosta poinformowa艂, 偶e p艂atno艣膰 za dzier偶aw臋 jest z g贸ry. P艂atno艣膰 w roku 2006 jest za dzier偶aw臋 grunt贸w rolnych za rok 2007. Warto艣膰 tej dzier偶awy jest w granicach 30 tys. z艂.

Natomiast na drugie pytanie radnej Pan Starosta nie m贸g艂 odpowiedzie膰, poniewa偶 nie mia艂 informacji na temat podwy偶ek w PS ZOZ. Poprosi艂 p. radn膮, aby zgodzi艂a si臋 na odpowied藕 na pi艣mie, po zasi臋gni臋ciu informacji od Dyrektora Patalasa. 聽聽

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt udzieli艂a odpowiedzi na drugie pytanie zadane przez radnego p. Boles艂awa Szulca. Poinformowa艂a, 偶e na poprzedniej sesji zosta艂y wprowadzone do bud偶etu 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 428 tys. z艂. na termomodernizacj臋 obiekt贸w. W trakcie realizacji bud偶etu - wiedz膮c, 偶e przetarg zosta艂 uniewa偶niony - Zarz膮d na okres dw贸ch tygodni wycofa艂 艣rodki i przeznaczy艂 je na trzy domy pomocy spo艂ecznej, w kt贸rych zosta艂y zakupione okna. Dotacja dla M艂odzie偶owego Domu Kultury zosta艂a zwi臋kszona, bo s膮 du偶e potrzeby, ale to nie znaczy, 偶e zostan膮 w ca艂o艣ci wydatkowane. Zosta艂y one przypisane, a zostan膮 zrealizowane do wysoko艣ci faktycznej przetargu.

Radny p. Boles艂aw Szulc zapyta艂, o jaki zakres te prace zosta艂y poszerzone.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt poinformowa艂a, 偶e zakres prac nie zosta艂 poszerzony. 艢rodki zosta艂y zapisane w planach, przykwalifikowane temu zadaniu, a kosztorys opiewa na 630 tys. z艂.

Pan Przewodnicz膮cy zapyta艂, czy kto艣 z radnych ma jeszcze jakie艣 uwagi. Uwag nie by艂o.

Informacja zosta艂a przyj臋ta.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Miko艂aj Bogdanowicz poprosi艂 o informacj臋 czy i w jakiej wysoko艣ci wyp艂acono ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy na koniec kadencji 2002 – 2006, Staro艣cie Inowroc艂awskiemu i Wicestaro艣cie Inowroc艂awskiemu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego Wojciecha Piniewskiego.

Z projektem uchwa艂y wyst膮pi艂 Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego p. Piotr Czarnolewski. Poinformowa艂, 偶e radny p. Wojciech Piniewski zosta艂 mianowany Zast臋pc膮 Prezydenta Miasta Inowroc艂awia i w 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w nie mo偶e 艂膮czy膰 w/w funkcji z cz艂onkostwem w organach jednostek samorz膮du terytorialnego. Wni贸s艂 o podj臋cie uchwa艂y.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski otworzy艂 dyskusj臋 i zapyta艂, czy kto艣 z radnych chcia艂by zabra膰 g艂os w dyskusji.

Radny p. Boles艂aw Szulc zapyta艂, czy radny p. Wojciech Piniewski w momencie sk艂adania 艣lubowania radnego by艂 Zast臋pc膮 Prezydenta Miasta Inowroc艂awia, a je偶eli by艂, czy by艂o to zgodne z prawem (艂膮czenie tych dw贸ch funkcji).

Radny p. Piotr Strachanowski zwr贸ci艂 uwag臋 na podstaw臋 prawn膮 przed艂o偶onego projektu uchwa艂y. Wskazanie art. 190 ust. 1 pkt 2b ustawy –Ordynacja wyborca wydaje si臋 niew艂a艣ciwe. Ponadto wed艂ug radnego w podstawie prawnej nie mo偶e by膰 postanowie艅 ustawy o samorz膮dzie powiatowym. Zasadnym by艂oby powo艂anie si臋 na art. 27 ustawy o samorz膮dzie gminnym.

Radca prawny p. Iwona Dorna uzna艂a uwag臋 radnego p. Piotra Strachanowskiego i zaproponowa艂a dokonanie poprawki w podstawie prawnej w spos贸b nast臋puj膮cy: zamiast pkt 2b wpisa膰 „pkt 2a”, doda膰 „ust. 2” tego przepisu i skre艣li膰 zapis od s艂贸w „oraz”. Natomiast w uzasadnieniu przywo艂a膰 art. 27 pkt 2 ustawy o samorz膮dzie gminnym.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski zapyta艂 p. mecenas, czy ustosunkuje si臋 do pytania radnego p. Boles艂aw Szulca.

Radca prawny p. Iwona Dorna powiedzia艂a, 偶e nie ma informacji jakie stanowisko radny p. Wojciech Piniewski zajmowa艂 w momencie z艂o偶enia 艣lubowania. Pani mecenas zaznaczy艂a, 偶e nie czuje si臋 upowa偶niona do dokonywania analizy w tym przedmiocie, poniewa偶 nie jest to tematem obrad. Poinformowa艂a, 偶e by艂y liczne wyst膮pienia radnych w tym wzgl臋dzie, bo jest to problem, kt贸ry dotyka nie tylko rad powiat贸w, ale tak偶e innych samorz膮d贸w. Wypowiada艂 si臋 na ten temat nadz贸r wojewody stwierdzaj膮c, 偶e zajmowanie stanowiska zast臋pcy prezydenta nie jest jednoznaczne z zajmowaniem stanowiska w organie samorz膮du terytorialnego, w organie wykonawczym. Z ustawy o samorz膮dzie gminnym wynika, 偶e organem jest rada, w贸jt, prezydent burmistrz, natomiast zast臋pca organem takim nie jest. Zaznaczy艂a, 偶e z interpretacji wojewody wynika, 偶e nie by艂o kolizji w momencie sk艂adania przez radnego 艣lubowania zatrudnienia go na stanowisku zast臋pcy prezydenta. Nie ma jednak takiej interpretacji na pi艣mie, s膮 to tylko informacje od koleg贸w radc贸w, kt贸rzy takimi tematami si臋 zajmowali. Je偶eli b臋dzie taka wola Rady, to na pewno Biuro Prawne si臋 t膮 spraw膮 zajmie. Pani Dorna powiedzia艂a, 偶e na dzisiejszej sesji jest uchwa艂a stwierdzaj膮ca wyga艣ni臋cie mandatu, wobec tego analiza tej kwestii jest bezprzedmiotowa.

Radna p. Urszula Iwicka zapyta艂a, czy interpretacja nadzoru wojewody dotyczy艂a poprzedniej kadencji i czy obecnie jest inna interpretacja tego samego prawa. Radna zwr贸ci艂a si臋 z pro艣b膮 do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu, aby by艂 uprzejmy i wyst膮pi艂 pisemnie do radnego p. Wojciecha Piniewskiego z pytaniem – czy w dniu sk艂adania 艣lubowania obecnej kadencji pe艂ni艂 funkcj臋 Zast臋pcy Prezydenta Miasta Inowroc艂awia.

Pan Przewodnicz膮cy zapyta艂 radc臋 prawnego, czy w zwi膮zku z zaistnia艂膮 sytuacj膮 mo偶e mie膰 ona jaki艣 wp艂yw na przebieg naszego dzisiejszego procedowania nad uchwa艂膮.

Radca prawny p. Iwona Dorna zapyta艂a, czy radny p. Wojciech Piniewski z艂o偶y艂 jakie艣 pisemne o艣wiadczenie na r臋ce Pana Przewodnicz膮cego?

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski odpowiedzia艂, 偶e radny聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 p. Wojciech Piniewski z艂o偶y艂 pismo w kt贸rym poinformowa艂, 偶e zosta艂 powo艂any na Zast臋pc臋 Prezydenta Miasta Inowroc艂awia. Pan Przewodnicz膮cy odczyta艂 pismo.

Radca prawny p. Iwona Dorna stwierdzi艂a, 偶e z o艣wiadczenia wynika, 偶e聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 p. radny wnosi o stwierdzenie wyga艣ni臋cia jego mandatu. Pani Dorna poinformowa艂a, 偶e nie jest przygotowana na to, aby dokonywa膰 analizy przepis贸w, poniewa偶 te przepisy by艂y ca艂y czas zmieniane. Wszystkie regulacje z ustawy o samorz膮dzie powiatowym i samorz膮dzie gminnym zosta艂y przeniesione do ustawy Ordynacja wyborcza. Zadeklarowa艂a, 偶e je偶eli b臋dzie taka potrzeba to stosowna opinia zostanie przygotowana. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e na dzisiejszej sesji jest pod obradami Rady projekt uchwa艂y w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu. Zgodnie z przepisami, na kt贸re si臋 radny p. Wojciech Piniewski powo艂uje, nie ma przeszk贸d 偶eby nad t膮 uchwa艂膮 procedowa膰.

Radna p. Urszula Iwicka zauwa偶y艂a, 偶e nie mo偶na powiedzie膰, i偶 nie ma przeszk贸d do procedowania nad tym projektem uchwa艂y. Wed艂ug radnej jest jednak bardzo wa偶na przeszkoda. „Mamy g艂osowa膰 wbrew woli wyborc贸w – to jest dla nas olbrzymia odpowiedzialno艣膰, bo je偶eli z mocy ustawy mandat wygasa automatycznie, to jest to ustawa uchwalona przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Je偶eli mamy m贸wi膰 o rezygnacji radnego 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽p. Wojciecha Piniewskiego z powod贸w, kt贸re On sam interpretuje – to jest to automatyczne wyga艣ni臋cie mandatu. Natomiast, je偶eli nast膮pi艂o to z innych powod贸w, to jest wbrew woli wyborc贸w. Jest to bardzo wa偶na odpowiedzialno艣膰 spoczywaj膮ca na radnych Powiatu Inowroc艂awskiego”.

Radca prawy p. Iwona Dorna poinformowa艂a, 偶e uchwa艂a Rady Powiatu w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu ma charakter deklaratoryjny tzn., 偶e podj臋cie tej uchwa艂y z mocy art. 190 ustawy Ordynacja wyborcza jest obowi膮zkiem Rady w terminie 3- miesi臋cznym od zaistnienia przyczyny powoduj膮cej wyga艣ni臋cie z mocy prawa. Potwierdzi艂a, i偶 nie widzi przeszk贸d 偶eby nad projektem uchwa艂y procedowa膰.

Radny p. Piotr Strachanowski zauwa偶y艂, 偶e p. mecenas w swojej dwukrotnej wypowiedzi odwo艂ywa艂a si臋 do tego, i偶 nie widzi przeszk贸d formalnych w g艂osowaniu nad tym projektem uchwa艂y. Wed艂ug radnego wypowiedzi聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 p. mecenas s膮 jasne, czytelne i klarowne. Wni贸s艂 o formalne zamkni臋cie dyskusji i przeg艂osowanie tej uchwa艂y.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski podda艂 pod g艂osowanie wniosek radnego p. Piotra Strachanowskiego i zapyta艂, kto z radnych jest za wnioskiem?

Przyst膮piono do g艂osowania.

聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (26)

za – 23 radnych

przeciw – 3 radnych

wstrzyma艂o si臋 - 0

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e wniosek radnego p. Piotra Strachanowskiego uzyska艂 akceptacj臋 Rady.

Pan Przewodnicz膮cy zapyta艂 radn膮 p. Urszul臋 Iwick膮, czy w zaistnia艂ej sytuacji podtrzymuje sw贸j wniosek.

Radna p. Urszula Iwicka odpowiedzia艂a – tak.

W kwestii formalnej radny p. Boles艂aw Szulc zapyta艂, czy taki wniosek podlega g艂osowaniu? Wed艂ug p. radnego by艂a to pro艣ba radnej, kt贸ra ma w膮tpliwo艣ci do zaistnia艂ej sytuacji prawnej i Pan Przewodnicz膮cy powinien tak膮 pro艣b臋 spe艂ni膰.

Radny p. Piotr Strachanowski wyst膮pi艂 z wnioskiem o tre艣ci przeciwnej.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski podda艂 pod g艂osowanie wniosek radnej p. Urszuli Iwickiej.

Przyst膮piono do g艂osowania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (26)

za – 3 radnych

przeciw – 17 radnych

wstrzyma艂o si臋 – 6 radnych

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e wniosek nie uzyska艂 akceptacji Rady.

Radna p. Danuta Kruszewska w kwestii formalnej stwierdzi艂a, 偶e by艂o odczytane pismo radnego p. Wojciecha Piniewskiego z kt贸rego wynika, i偶 w dniu 8 grudnia br. obj膮艂 stanowisko Zast臋pcy Prezydenta. W zwi膮zku z tym ca艂a dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo w momencie sk艂ada 艣lubowania jeszcze nie obj膮艂 tej funkcji.

Radna p. Urszula Iwicka wyja艣ni艂a, 偶e p. Wojciech Piniewski do 7 grudnia br. m贸g艂 by膰 Zast臋pc膮 Prezydenta minionej kadencji, a 8 grudnia br. by艂 Zast臋pc膮 Prezydenta obecnej kadencji.

Pan Przewodnicz膮cy zamkn膮艂 dyskusj臋.

Przyst膮piono do g艂osowania przed艂o偶onego projektu uchwa艂y wraz ze zg艂oszonymi poprawkami.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (26)

za- 23 radnych

przeciw – 0

wstrzyma艂o si臋 3 radnych

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e Rada Powiatu Inowroc艂awskiego podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego Wojciecha Piniewskiego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego w聽聽聽聽 sprawie stwierdzenia/ odmowy stwierdzenia* wyga艣ni臋cia mandatu radnego Pana Tomasza So艂tysa.

Z projektem uchwa艂y wst膮pi艂 Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 p. Piotr Czarnolewski. Nawi膮za艂 do opinii nadzoru Wojewody i Komisarza Wyborczego oraz odczyta艂 o艣wiadczenie z艂o偶one przez radnego p. Tomasza So艂tysa. Pan Przewodnicz膮cy poprosi艂 o zapoznanie si臋 z nowym, wzbogaconym uzasadnieniem uchwa艂y. Przewodnicz膮cy wyja艣ni艂 techniczn膮 struktur臋 projektu uchwa艂y. Wni贸s艂 o podj臋cie uchwa艂y.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski otworzy艂 dyskusj臋 i zapyta艂, czy kto艣 z radnych chcia艂by zabra膰 g艂os w dyskusji.

Radny p. Boles艂aw Szulc powiedzia艂, 偶e nie przypomina sobie, aby wyst膮pienie radnego p. Tomasza So艂tysa na sesji w trakcie 艣lubowania mia艂o charakter wniosku. Wed艂ug radego ( w贸wczas prowadz膮cego obrady jako radny senior) by艂a to informacja, 偶e Pan Tomasz So艂tys chce z艂o偶y膰 艣lubowanie na nast臋pnej sesji. W贸wczas zosta艂 poinformowany, 偶e odmowa z艂o偶enia 艣lubowania oznacza zrzeczenie si臋 mandatu. W przekonaniu radnego, je偶eli to wyst膮pienie potraktowa膰 jako wniosek, to nie m贸g艂 on by膰 poddany g艂osowaniu, poniewa偶 odbywa艂o si臋 to w trakcie 艣lubowania i Rada nie mia艂a prawa g艂osowania. Radny podkre艣li艂, 偶e Pan Tomasz So艂tys jako pow贸d nie z艂o偶enia 艣lubowania poda艂 to, 偶e pe艂ni艂 w贸wczas funkcj臋 Zast臋pcy Burmistrza Gniewkowa. Przypomnia艂, 偶e przy rozpatrywaniu projektu uchwa艂y w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego p. Wojciecha Piniewskiego mia艂 podobne w膮tpliwo艣ci, czy w momencie sk艂adania 艣lubowania pe艂ni艂 funkcj臋 Zast臋pcy Prezydenta Miasta Inowroc艂awia. Z powy偶szych informacji wynika, 偶e dla jednej osoby prawo jest tak interpretowane, a dla drugiej inaczej.

Radna p. Krystyna Mrugalska zapyta艂a, jakie by艂yby konsekwencje dla radnego p. Tomasza So艂tysa, gdyby w sobot臋 na sesji z艂o偶y艂 艣lubowanie, a w niedziel臋 zosta艂 wybrany Burmistrzem Gniewkowa?

Radca prawny p. Iwona Dorna powiedzia艂a, 偶e w jej ocenie wyb贸r na funkcj臋 Burmistrza jednostki terytorialnego gminy powoduje automatyczne wyga艣ni臋cie mandatu radnego. Wobec powy偶szego nie by艂o przeszk贸d do tego, 偶eby z艂o偶y膰 艣lubowanie, a nast臋pnie wskutek wyboru mandat wygas艂by z mocy prawa. 聽聽

Radny p. Piotr Strachanowski poprosi艂 o odczytanie pism: Wydzia艂u Nadzoru i Kontroli Kujawsko- Pomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego i Komisarza Wyborczego.

Pan Przewodnicz膮cy odczyta艂 pisma i zapyta艂, czy s膮 jeszcze g艂osy w dyskusji.

Radna p. Danuta Kruszewska po wys艂uchaniu wyja艣nie艅 zaapelowa艂a, aby rozstrzygn膮膰 spraw臋 na korzy艣膰 radnego p. Tomasza So艂tysa, kt贸ry przecie偶 zosta艂 wybrany przez spo艂eczno艣膰.

Radny p. Pawe艂 Czachor wyrazi艂 zdanie przeciwne, poniewa偶 ustawa Orydnacja wyborcza dopuszcza w p贸藕niejszym czasie z艂o偶enie 艣lubowania przez radnego wy艂膮cznie w wypadku jego nieobecno艣ci. Radny p. Tomasz So艂tys by艂 obecny na sesji, a jednak 艣lubowania nie z艂o偶y艂.

Radna p. Zyta Szumla艅ska powiedzia艂a, 偶e troch臋 dziwi j膮 niech臋膰 do kolegi, kt贸ry zosta艂 wybrany przez wyborc贸w i wykaza艂 dobr膮 wol臋 i nie nale偶y go pot臋pia膰.

Radny p. Andrzej Antoniewicz przypomnia艂, 偶e znane s膮 przypadki, gdzie byli pos艂owie startowali w wyborach samorz膮dowych, uzyskali mandat radnych powiatowych i okaza艂o si臋, 偶e z mocy prawa trac膮 jednocze艣nie mandat poselski.

Radny p. Pawe艂 Czachor wnioskowa艂, aby w wypadku wyst膮pienia dw贸ch sprzecznych ze sob膮 interpretacji prawnych, (bo radny jest w posiadaniu interpretacji prawnej Zwi膮zku Miast Polskich w Poznaniu autora reformy samorz膮dowej prof. Micha艂a Kuleszy), przyzna膰 racje na korzy艣膰 zainteresowanego. Podni贸s艂 t臋 kwesti臋 i chcia艂, aby interpretacje inne ni偶 przedstawi艂 Pan Przewodnicz膮cy, nie usz艂y uwadze.

Wywi膮za艂a si臋 polemika mi臋dzy radnym p. Andrzejem Antoniewiczem i radnymp. Paw艂em Czachorem, kt贸ry poczu艂 si臋 ura偶ony wypowiedzi膮 radnego聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 p. Andrzeja Antoniewicza. Pan Antoniewicz przeprosi艂 adwersarza.

Radca prawny p. Iwona Dorna podsumowuj膮c stan prawny przed艂o偶onego projektu uchwa艂y wyja艣ni艂a, 偶e problem sk艂adania 艣lubowania zosta艂 wyra藕nie wyartyku艂owany. Zaznaczy艂a, 偶e w tym przypadku mamy do czynienia z wyk艂adni膮 interpretacji o艣wiadczenia woli, bo zosta艂o powiedziane zdanie, 偶e „p. radny 艣lubowanie chcia艂by z艂o偶y膰 na nast臋pnej sesji” i takie o艣wiadczenie woli z艂o偶one przez osob臋 fizyczn膮 podlega interpretacji. St膮d mog膮 si臋 rodzi膰 r贸偶ne oceny tego samego stanu faktycznego. W art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy Ordynacja wyborcza jest mowa o tym, 偶e mandat radnego wygasa w sytuacji odmowy z艂o偶enia 艣lubowania. Musia艂oby by膰 o艣wiadczenie w tym zakresie z艂o偶one, aby interpretowa膰 o艣wiadczenie woli tak, jak pisze Komisarz Wyborczy tzn., 偶e nie by艂o precyzyjnego wskazania „odmawiam z艂o偶enia 艣lubowania”. Radny poprosi艂 o prolongat臋 terminu do z艂o偶enia 艣lubowania. W zwi膮zku z tym nale偶y dokona膰 analizy, czy by艂o to mo偶liwe i w jakiej formie prawnej o艣wiadczenie woli o odmowie z艂o偶enia 艣lubowania mo偶e zapa艣膰. Tutaj ustawodawca nie okre艣li艂 takiej formy. Z tego nale偶y wywodzi膰, 偶e takie o艣wiadczenie woli mo偶e nast膮pi膰 w ka偶dej formie (pisemnej lub ustnej). W wyja艣nieniach p. radny sygnalizuje, 偶e nie mia艂 zamiaru odm贸wi膰 z艂o偶enia 艣lubowania i jego wypowied藕 na to wskazuje, tyle tylko, 偶e powstaje kolejny dylemat przytoczony przez p. radnego przed chwil膮, a wynikaj膮cy z art. 20 聽聽聽聽聽ust. 3, 偶e radny nieobecny na pierwszej sesji sk艂ada 艣lubowanie na pierwszej sesji, na kt贸rej jest obecny. Uchwa艂a podj臋ta przez Rad臋 b臋dzie przedmiotem post臋powania nadzorczego. Wojewoda ma 30 dni na wszcz臋cie post臋powania i wydanie ewentualnie rozstrzygni臋cia nadzorczego. Pan radny te偶 nie jest pozbawiony 艣rodk贸w prawnych i mo偶e dowodzi膰 swoich racji. Pani mecenas podkre艣li艂a, 偶e wywo艂anie tej uchwa艂y jest zasadne przede wszystkim w celu wyja艣nienia sytuacji p. radnego, 偶eby mu umo偶liwi膰 ( w przypadku woli Rady) z艂o偶enia 艣lubowania, kiedy minie okres przyznany kontroli nadzorczej.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski zamkn膮艂 dyskusj臋 i przyst膮piono do g艂osowania. Pan Przewodnicz膮cy zapyta艂, kto jest za stwierdzeniem wyga艣ni臋cia mandatu radnego p. Tomasza So艂tysa.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (26)

za - 0

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e nikt z radnych nie g艂osowa艂 za stwierdzeniem wyga艣ni臋cia mandatu radnego聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽p. Tomasza So艂tysa.

Pan Przewodnicz膮cy zapyta艂, kto z radnych jest przeciwny.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

przeciw – 21 radnych

wstrzyma艂o si臋 – 5 radnych

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e Rada Powiatu Inowroc艂awskiego podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie odmowy stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego Pana Tomasza So艂tysa.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski og艂osi艂 20 minutow膮 przerw臋.

Obrady zosta艂y wznowione po przerwie.

13. Rozpatrzenie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego wsprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Powiatu.

Z projektem uchwa艂y wyst膮pi艂 Przewodnicz膮cy Komisji Statutowo – Regulaminowej i wskaza艂 na konieczno艣膰 podj臋cia tej偶e uchwa艂y. W swoim wyst膮pieniu powo艂a艂 si臋 na stosowne zapisy w Statucie Powiatu Inowroc艂awskiego, a dotycz膮ce okre艣lenia liczby komisji, liczby ich cz艂onk贸w oraz zakresu i przedmiotu zada艅 realizowanych przez te komisje. Wni贸s艂 o podj臋cie uchwa艂y.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski otworzy艂 dyskusj臋 i zapyta艂, czy kto艣 z radnych chcia艂by zabra膰 g艂os w dyskusji. Nikt z radnych nie wyrazi艂 ch臋ci zabrania g艂osu. Wobec powy偶szego Pan Przewodnicz膮cy zamkn膮艂 dyskusj臋.

Przyst膮piono do g艂osowania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (24)

za – 23 radnych

przeciw – 0

wstrzyma艂 si臋 1 radny

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski stwierdzi艂, 偶e Rada Powiatu Inowroc艂awskiego podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Powiatu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.

Z projektem uchwa艂y wyst膮pi艂 Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski i wskaza艂 na konieczno艣膰 podj臋cia tej偶e uchwa艂y. Wprowadzi艂 autoporawk臋 w tabelach „funkcja w Komisji” wykre艣li膰 zapis „wiceprzewodnicz膮cy” i zast膮pi膰 go zapisem „zast臋pca przewodnicz膮cego”. Nast臋pnie w 搂 1 w pkt 2w 3 wierszu tabeli „Komisja Rewizyjna” o zast膮pienie zapisu „cz艂onek” zapisem „sekretarz”. Pan Przewodnicz膮cy w swoim wyst膮pieniu powo艂a艂 si臋 na stosowne zapisy ustawy o samorz膮dzie powiatowym i Statutu Powiatu Inowroc艂awskiego, kt贸re stanowi膮, 偶e Rada Powiatu mo偶e powo艂ywa膰 ze swojego grona sta艂e i dora藕ne komisje do okre艣lonych zada艅, okre艣laj膮c przedmiot ich dzia艂ania oraz sk艂ad osobowy. Wni贸s艂 o podj臋cie uchwa艂y.

Pan Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e przed sesj膮 wszyscy radni otrzymali projekt propozycji sk艂adu osobowego poszczeg贸lnych komisji, kt贸ra powsta艂a wskutek zapisu poszczeg贸lnych radnych do okre艣lonych komisji oraz uzgodnie艅 Pana Przewodnicz膮cego z przedstawicielami klub贸w, czy te偶 ugrupowa艅 obecnych w Radzie Powiatu. Poprosi艂 o uzupe艂nienie sk艂adu osobowego o jednego kandydata w Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa. Zgodnie ze Statutem Powiatu Inowroc艂awskiego w sk艂ad Komisji Rewizyjnej wchodz膮 przedstawiciele wszystkich klub贸w. Jest pi臋膰 ugrupowa膰 i cztery z nich zg艂osi艂y swoich przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej. Zapyta艂 szefa Klub Lewica i Demokraci, czy zg艂osi swojego kandydata.

Radna p. Urszula Iwicka poinformowa艂a, 偶e Klub Lewica i Demokraci nie desygnuje nikogo do Komisji Rewizyjnej.

Pan Przewodnicz膮cy stwierdzi艂, 偶e nie mo偶na spe艂ni膰 tego formalnego wymogu statutowego, albowiem nie mo偶na nikogo zmusi膰 do pracy w kt贸rejkolwiek komisji.

Pan Przewodnicz膮cy og艂osi艂 5 minutow膮 przerw臋 w celu dokonania konsultacji mi臋dzy ugrupowaniami dla wy艂onienia brakuj膮cego kandydata do Komisji Rewizyjnej.

Obrady zosta艂y wznowione po przerwie.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu p. Piotr Czarnolewski zaproponowa艂, aby do Komisji Rewizyjnej wpisa膰 radnego p. Zenona B膮kowskiego. Ponadto dokona膰 zmiany w Komisji Bezpiecze艅stwa Obywateli, 艁adu i Porz膮dku Publicznego. Wykre艣li膰 nazwisko radnego p. Bogus艂awa Kawki i wpisa膰 w to miejsce radnego p. Franciszka 呕aka. Natomiast radnego p. Bogus艂awa Kawk臋 wpisa膰 w wolne miejsce w Komisji Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa. Pan Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e jedna z pa艅 radnych nie wyrazi艂a ch臋ci pracy w 偶adnej komisji. Innych propozycji nie zg艂oszono, a zaproponowani radni wyrazili zgod臋 na kandydowanie do pracy w poszczeg贸lnych komisjach Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.

Przyst膮piono do g艂osowania nad sk艂adem osobowym sta艂ych komisji Rady Powiatu.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 G艂osowanie (26)

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Agnieszka D膮browska
Data wprowadzenia : 2007-02-07 11:20:58
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-07 11:20:58
Liczba wy艣wietle艅 : 3106
licznik odwiedzin: 12134928