logo
Kontrole » Zewn臋trzne » Rok 2011
Kontrola planowa Powiatu Inowroc艂awskiego

na zako艅czenie projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej 3 - Rozw贸j infrastruktury spo艂ecznej, Dzia艂anie 3.3 - Rozw贸j infrastruktury kultury.
Tytu艂 projektu: "Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu w cz臋艣ci dotycz膮cej pomieszcze艅 piwnic wraz z zakupem wyposa偶enia trwa艂ego".

Jednostka kontroluj膮ca:
Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego.

Termin kontroli:
od 6 grudnia 2011 r. do 30 marca 2012 r.

Protok贸艂 z kontroli dost臋pny jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw

Obywatelskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w
Inowroc艂awiu,

I pi臋tro, pok. 120.
Korzystanie z dokumentu z wy艂膮czeniem
informacji

ustawowo chronionych mo偶liwe jest w godzinach pracy Starostwa,

wy艂膮cznie w obecno艣ci pracownika wydzia艂u pani Aliny Matuszak.

Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2012-02-28 14:52:23
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-28 14:52:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1058licznik odwiedzin: 14503917