logo
Kontrole » Zewn臋trzne » Rok 2011
Kontrola planowa Wsp贸艂noty Samorz膮dowej w Inowroc艂awiu

Kontrol臋 przeprowadzono na zako艅czenie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w zakresie Osi priorytetowej 3 Rozw贸j infrastruktury spo艂ecznej, Dzia艂anie 3.2 Rozw贸j infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy spo艂ecznej.
Tytu艂 projektu: "Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymog贸w Polskich Norm Nefrologicznych".


Jednostka kontroluj膮ca:
Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu

Termin prowadzenia kontroli:
od 11 lutego 2011 r. do 31 maja 2011 r.

Protok贸艂 z kontroli dost臋pny jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu, I pi臋tro, pok. 120.
Korzystanie z dokumentu z wy艂膮czeniem informacji ustawowo chronionych mo偶liwe jest w godzinach pracy Starostwa, wy艂膮cznie w obecno艣ci pracownika wydzia艂u pani Aliny Matuszak.
Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2012-02-28 09:05:24
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-28 11:37:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1075

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  28.02.2012 08:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14449300