logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Transport
Za艣wiadczenia dla Stacji Kontroli Pojazd贸w
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y

Stacj臋 kontroli pojazd贸w mo偶e prowadzi膰 przedsi臋biorca, kt贸ry:

- posiada siedzib臋 lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- nie jest przedsi臋biorc膮, w stosunku do kt贸rego otwarto likwidacj臋 lub og艂oszono upad艂o艣膰;

- nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowej lub przest臋pstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub cz艂onk贸w organ贸w osoby prawnej;

- posiada wyposa偶enie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantuj膮ce wykonywanie odpowiedniego zakresu bada艅 technicznych pojazd贸w zgodnie ze szczeg贸艂owymi warunkami przeprowadzania tych bada艅;

- posiada po艣wiadczenie zgodno艣ci wyposa偶enia i warunk贸w lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych bada艅 wpisanego do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych stacj臋 kontroli pojazd贸w (wystawione przez Dyrektora TDT);

- zatrudnia uprawnionych diagnost贸w.

Wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych stacj臋 kontroli pojazd贸w jest dokonywany na wniosek przedsi臋biorcy zawieraj膮cy nast臋puj膮ce dane:

- firm臋 przedsi臋biorcy;

- numer w rejestrze przedsi臋biorc贸w albo ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi臋biorca taki numer posiada;

- adres zamieszkania albo siedziby przedsi臋biorcy;

- adres stacji kontroli pojazd贸w przedsi臋biorcy;

- zakres bada艅;

- imiona i nazwiska zatrudnionych diagnost贸w wraz numerami ich uprawnie艅.


Wraz z wnioskiem przedsi臋biorca sk艂ada o艣wiadczenie nast臋puj膮cej tre艣ci:

"O艣wiadczam, 偶e:
- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych stacj臋 kontroli pojazd贸w s膮 kompletne i zgodne z prawd膮;
- znane mi s膮 i spe艂niam warunki wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazd贸w, okre艣lone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym."

O艣wiadczenie powinno r贸wnie偶 zawiera膰:

- firm臋 przedsi臋biorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzib臋 i adres;
- oznaczenie miejsca i dat臋 z艂o偶enia o艣wiadczenia;
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi臋biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe艂nionej funkcji.

Op艂ata skarbowa za wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych SKP wynosi 412 z艂.


*) Szczeg贸艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592205.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Smole艅
Data wprowadzenia : 2011-10-06 13:47:46
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-06 13:48:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1559

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  24.01.2020 13:50poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 12:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12204589