logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Przywr贸cenie cofni臋tych uprawnie艅 do kierowania pojazdami
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y

Do wniosku o przywr贸cenie cofni臋tego uprawnienia do艂膮cza si臋:

- aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do bada艅 kierowc贸w w przypadku cofni臋cia uprawnienia ze wzgl臋du na stan zdrowia lub nieaktualnego badania lekarskiego w aktach kierowcy,

- aktualne orzeczenie psychologiczne w przypadku gdy kieruj膮cy by艂 sprawc膮 wypadku drogowego, w kt贸rym by艂 zabity lub ranny oraz gdy cofni臋to uprawnienia z powodu braku predyspozycji psychologicznych do kierowania pojazdami.

DO WGL膭DU

- dow贸d osobisty lub za艣wiadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym,

- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od sze艣ciu miesi臋cy.

INFORMACJA DODATKOWA

Przywr贸ceniu nie podlega uprawnienie do kierowania pojazdami cofni臋te z powodu przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, liczby 20 punkt贸w za naruszanie przepis贸w ruchu drogowego. Osoba, kt贸rej cofni臋to uprawnienia z w/w powodu jest traktowana jako kandydat na kierowc臋 i chc膮c uzyska膰 prawo jazdy lub pozwolenie winna odby膰 szkolenie i zda膰 egzamin pa艅stwowy.

W przypadku cofni臋cia uprawnienia powy偶ej roku lub z powodu otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzaj膮cego kwalifikacje przywr贸cenie uprawnienia uzale偶nione jest od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, na kt贸ry nale偶y pobra膰 za艣wiadczenie z Wydzia艂u Komunikacji i Transportu.

*) Szczeg贸艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592222.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Smole艅
Data wprowadzenia : 2011-10-06 12:03:16
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-06 12:05:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1020

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  21.02.2013 08:33poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  19.02.2015 10:35poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 11:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13678209