logo
Przetargi
Pierwszy przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony

na wydzier偶awienie do ko艅ca zbior贸w 2008 r. grunt贸w rolnych wraz z budynkami gospodarczymi, po艂o偶onych w Markowie gmina Gniewkowo.

Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego

og艂asza pierwszy przetarg pisemny ( ofertowy ) nieograniczony na wydzier偶awienie do ko艅ca zbior贸w 2008 r. grunt贸w rolnych wraz z budynkami gospodarczymi po艂o偶onych w Markowie gmina Gniewkowo

I. Przedmiotem dzier偶awy s膮 grunty rolne o 艂膮cznej pow. 37,9487 ha wraz z budynkami gospodarczymi po艂o偶one w Markowie gmina Gniewkowo, stanowi膮ce w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego, zapisane w ksi臋gach wieczystych: KW nr 29899 i KW nr 56843, oznaczone geodezyjnie jako dzia艂ki: - nr 53/1 o pow. 0,2087 ha, - nr 58/4 o pow. 0,6258 ha, - nr 58/12 o pow. 16,3175 ha, - nr 58/14 o pow. 1,2877 ha, - nr 67/17 o pow. 1,4900 ha, - nr 67/18 o pow. 0,8100 ha, - nr 67/19 o pow. 17,2090 ha.

II. Brak jest obowi膮zuj膮cego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo w stosunku do nieruchomo艣ci b臋d膮cych przedmiotem niniejszego og艂oszenia. Wed艂ug zapisu w ewidencji grunt贸w w/w dzia艂ki oznaczone s膮 jako grunty rolne.

III. Cena wywo艂awcza czynszu dzier偶awnego zosta艂a ustalona w wysoko艣ci 22.770,00 z艂 ( s艂ownie: dwadzie艣ciadwatysi膮cesiedemsetsiedemdziesi膮tz艂otych ); przyj臋to warto艣膰 600,00 z艂 czynszu dzier偶awnego rocznego za ka偶dy hektar wydzier偶awianych grunt贸w rolnych. Wadium zosta艂o ustalone na kwot臋 2.277,00 z艂 ( s艂ownie: dwatysi膮cedwie艣ciesie - demdziesi膮tsiedemz艂otych ) i stanowi 10% warto艣ci ceny wywo艂awczej czynszu dzier偶awnego.

IV. Warunki przyst膮pienia do przetargu:

1. W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne, kt贸re wp艂ac膮 wadium w wysoko艣ci 2.277,00 z艂 do dnia 31 marca 2008 r. na konto Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu prowadzone przez Bank Sp贸艂dzielczy w Inowroc艂awiu nr 72 8149 0000 0022 6022 2000 0004.

2. Oferty nale偶y sk艂ada膰 do dnia 3 kwietnia 2008 r. do godz. 1500 w zamkni臋tych kopertach z napisem ,, Przetarg na dzier偶aw臋 grunt贸w rolnych w Markowie" w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu, ul.聽Roosevelta 36/38, w聽Kancelarii Og贸lnej pok. nr 142, II pi臋tro. Z聽dodatkowymi 聽聽warunkami 聽聽przetargu 聽聽mo偶na 聽聽zapozna膰 si臋 w Starostwie Powiatowym w聽Inowroc艂awiu w聽Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i聽Gospodarki Nieruchomo艣ciami przy ul. Roosevelta 36/38 w godz. od800 do聽1500, parter, pok. nr 106 lub 106 A.

3.聽聽 Pisemna oferta powinna zawiera膰:

- imi臋, nazwisko i adres oferenta albo nazw臋 lub firm臋 oraz siedzib臋, je偶eli zg艂aszaj膮cym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- dat臋 sporz膮dzenia oferty,

- o艣wiadczenie, 偶e oferent zapozna艂 si臋 z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrze偶e艅,

- oferowan膮 cen臋( cyfrowo i s艂ownie ) i spos贸b jej zap艂aty.

聽聽聽聽聽聽聽聽 4. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 kopi臋 dowodu wp艂aty wadium.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 5.Otwarcie 聽聽ofertnast膮pi 聽聽8 聽聽kwietnia 2008 r. o 聽聽godz. 900聽聽 w聽聽 Starostwie

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Powiatowym w Inowroc艂awiu przy ul. Roosevelta 36/38 w sali nr 156.

6.聽聽聽聽 Je艣li osoba ustalona jako dzier偶awca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez Zarz膮d Powiatu miejscu i terminie zawarcia umowy dzier偶awy, Zarz膮d Powiatu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy dzier偶awy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

7.聽聽聽聽 Wadium zwraca si臋 niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania lub zamkni臋cia przetargu. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 zalicza si臋 na poczet ceny czynszu dzier偶awnego.

8.聽聽聽聽 Ustala si臋 termin wp艂aty nale偶nego czynszu dzier偶awnego za rok 2008 do dnia zawarcia umowy dzier偶awy. Nie wniesienie op艂aty czynszu dzier偶awnego w聽terminie mo偶e skutkowa膰 rozwi膮zaniem umowy dzier偶awy.

9.聽聽聽聽 Budynki wydzier偶awiane powinny by膰 zwr贸cone przez dzier偶awc臋 po okresie dzier偶awy w stanie niepogorszonym.

10.Zastrzega si臋 prawo zamkni臋cia przetargu bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego mo偶e odwo艂a膰 og艂oszony przetarg jedynie z wa偶nych powod贸w, niezw艂ocznie podaj膮c informacj臋 o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci z podaniem przyczyny odwo艂ania przetargu.

Szczeg贸艂owych informacji o nieruchomo艣ciach udziela Naczelnik Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w聽Inowroc艂awiu tel. 052 35 92聽130.

Autor : Tadeusz Majewski
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2008-03-07 11:23:36
Data ostatniej modyfikacji : 2008-03-17 13:12:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1585

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  17.03.2008 12:10poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  17.03.2008 12:06poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  07.03.2008 10:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14450684