logo
Za艂atwianie spraw » Geodezja i Gospodarka nieruchomo艣ciami
Ustalenie innego (ni偶 ustawowy) terminu p艂atno艣ci op艂aty rocznej

z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego lub z tytu艂u trwa艂ego zarz膮du.

Podstawa prawna:

-聽聽聽聽聽聽 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami

(Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.)

-聽聽聽聽聽聽 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Na wniosek u偶ytkownika wieczystego lub jednostki organizacyjnej posiadaj膮cej nieruchomo艣膰聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w trwa艂ym zarz膮dzie w艂a艣ciwy organ ustala inny, ni偶 ustawowy (tj. 31.03.) termin zap艂aty op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego lub z tytu艂u trwa艂ego zarz膮du, nieprzekraczaj膮cy danego roku kalendarzowego. Wniosek powinien by膰 z艂o偶ony nie p贸藕niej ni偶 14 dni przed up艂ywem terminu uiszczenia op艂aty.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek osoby fizycznej, kt贸ra jest u偶ytkownikiem wieczystym grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa lub jednostki organizacyjnej, kt贸ra posiada聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w trwa艂ym zarz膮dzie nieruchomo艣ci stanowi膮c膮 w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.

Wniosek winien okre艣li膰:

-聽聽聽聽聽聽 po艂o偶enie nieruchomo艣ci,

-聽聽聽聽聽聽 numer dzia艂ki,

-聽聽聽聽聽聽 numer ksi臋gi wieczystej

-聽聽聽聽聽聽 podanie innego terminu p艂atno艣ci ni偶 ustawowy, nieprzekraczaj膮cego danego roku kalendarzowego.

Op艂aty:

Od wniosku nie pobiera si臋 op艂aty skarbowej.

Termin i spos贸b za艂atwienia sprawy:

Sprawy o ustalenie innego ni偶 ustawowy terminu zap艂aty op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowej lub z tytu艂u trwa艂ego zarz膮du prowadzone s膮 wed艂ug procedury okre艣lonej dzia艂em II ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami oraz normami zawartymi w kodeksie post臋powania administracyjnego.

Za艂atwienie sprawy o ustalenie innego ni偶 ustawowy terminu zap艂aty op艂aty rocznej ko艅czy si臋:

-聽聽聽聽聽聽 w przypadku u偶ytkownika wieczystego Starosta Inowroc艂awski w pi艣mie informuje聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 o ustaleniu innego terminu p艂atno艣ci op艂aty rocznej,

-聽聽聽聽聽聽 w przypadku jednostki organizacyjnej Starosta Inowroc艂awski wydaje decyzj臋 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽o ustaleniu innego terminu uiszczenia op艂aty rocznej.

Jednostka prowadz膮ca spraw臋:

Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu

ul. Roosevelta 36/38

Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,

III pi臋tro, pok贸j 147, Tel. (0 52) 35 92聽148

Tryb odwo艂awczy:

Od decyzji przys艂uguje odwo艂anie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W przypadku u偶ytkownik贸w wieczystych, od odmowy ustalenia innego terminu p艂atno艣ci nie przys艂uguje odwo艂anie.

Autor : Beata Jetka
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2008-02-20 09:17:47
Data ostatniej modyfikacji : 2008-03-04 11:47:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1939

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  20.02.2008 08:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12196664