logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Skarbnik Powiatu

Beata Zimon-Plaskota
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
I pi─Ötro p. 117a
tel. 52 35 92 104
e-mail: skarbnik1@inowroclaw.powiat.pl

1. Do zada┼ä Skarbnika Powiatu nale┼╝y w szczególno┼Ťci:
1)    opracowywanie:
a)    materia┼éów planistycznych w celu przygotowania projektu bud┼╝etu,
b)    uk┼éadów wykonawczych bud┼╝etu i ich przekazywanie jednostkom realizuj─ůcym bud┼╝et,
c)    harmonogramu realizacji  bud┼╝etu;
2)    opiniowanie i sprawdzanie planów finansowych jednostek, dochodów w┼éasnych jednostek bud┼╝etowych;
3)    przygotowywanie projektów uchwa┼é w sprawach bud┼╝etowych oraz finansowych Powiatu, w tym w sprawach kredytów, po┼╝yczek i por─Öcze┼ä;
4)    sporz─ůdzanie sprawozda┼ä z realizacji bud┼╝etu zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami;
5)    prowadzenie ksi─Ögowo┼Ťci bud┼╝etu Powiatu;
6)    zapewnienie bie┼╝─ůcej kontroli wykonywania bud┼╝etu;
7)    kontrasygnowanie  czynno┼Ťci   prawnych   mog─ůcych   spowodowa─ç powstawanie   zobowi─ůza┼ä   maj─ůtkowych   Powiatu   oraz  udzielanie  innym osobom  upowa┼╝nie┼ä
do dokonywania  kontrasygnaty;
8)    sprawowanie nadzoru nad s┼éu┼╝bami finansowo-ksi─Ögowymi Starostwa;
9)    wykonywanie innych zada┼ä powierzonych przez Starost─Ö;
10)    wykonywanie niezb─Ödnych analiz, sprawozda┼ä i informacji gospodarczo-finansowych,
a dotycz─ůcych Powiatu dla potrzeb Starosty;
11)    zapewnienie kontroli merytorycznej z zakresu stosowania przepisów prawa finansowego
przez podległe Starostwu jednostki;
12)    opracowywanie planów kontroli i wskazywanie komórce audytu sugestii i potrzeb w tym    zakresie;
13)    dopilnowanie terminowego sk┼éadania sprawozda┼ä i planów przez jednostki do tego zobowi─ůzane;
14)    nadzór nad przep┼éywami ┼Ťrodków finansowych, rachub─ů p┼éac pracowniczych, w┼éa┼Ťciwymi naliczeniami i rozliczeniami podatkowymi, wystawianiem faktur
i terminowym realizowaniem zobowi─ůza┼ä finansowych Powiatu.
2.    Skarbnikowi merytorycznie podlega Wydzia┼é Bud┼╝etowo-Finansowy:
1)    Referat Bud┼╝etowy;
2)    Referat Finansowy.
3.    Skarbnik Powiatu jest g┼éównym ksi─Ögowym bud┼╝etu Powiatu.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:24:18
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:31:45
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 36

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  17.12.2019 12:39poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:19poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 14:59poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:24poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 12653803