logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Biuro Prawne

Radc膮 Prawnym Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro p. 159a
tel. 52 35 92 158

1. W sk艂ad Biura Prawnego wchodz膮 samodzielne stanowiska pracy – radcowie prawni oraz pracownik ds. administracyjno-biurowych.
2. Do zakresu dzia艂ania radcy prawnego nale偶y:
1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyja艣nie艅 w zakresie stosowania prawa;
2) opiniowanie pod wzgl臋dem prawnym projektów aktów prawnych stanowionych przezz Rad臋, Zarz膮d i Starost臋;
3) udzielanie informacji o zmianach w obowi膮zuj膮cym stanie prawnym, w zakresie zada艅 wykonywanych przez Powiat;
4) zast臋pstwo procesowe w post臋powaniach cywilnych, których stron膮 jest Powiat lub Skarb Pa艅stwa reprezentowany przez Starost臋.
3. Do zada艅 pracownika do spraw administracyjno-biurowych w szczególno艣ci nale偶y:
1)    prowadzenie rejestru spraw s膮dowych, opinii prawnych oraz przed艂o偶onych
do zaopiniowania projektów aktów prawnych,
2)    przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie jej, i niezw艂oczne dor臋czenie radcy prawnemu,
3)    zawiadamianie radcy prawnego o terminach spraw, prowadzenie ich ewidencji,
4)    wykonywanie innych czynno艣ci zwi膮zanych z prowadzeniem Biura.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:54:44
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:22:59
Liczba wy艣wietle艅 : 36

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:29poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:22poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:12poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:54poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12653742