logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

Naczelnikiem jest Joanna Kuchta
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III pi─Ötro p. 150
tel. 52 35 92 152
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zada┼ä Wydzia┼éu Rozwoju, Planowania Inwestycji  i Inicjatyw Europejskich nale┼╝y w szczególno┼Ťci:
1)    w zakresie dzia┼éa┼ä informacyjnych i rozwojowych na rzecz integracji europejskiej, funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz  na rzecz Powiatu:
a)    organizacja spotka┼ä informacyjnych, szkole┼ä i konferencji dla wybranych grup zawodowych pod k─ůtem mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i dostosowania do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim,
b)    pomoc wed┼éug potrzeb dla Szkolnych Klubów Europejskich w zakresie przygotowania
i realizacji europejskich programów edukacyjnych, pomoc
dla m┼éodzie┼╝y szkolnej i akademickiej w redagowaniu prac dotycz─ůcych UE,
c)    monitoring, gromadzenie, dystrybucja informacji dotycz─ůcych mo┼╝liwo┼Ťci pozyskiwania ┼Ťrodków europejskich, ┼Ťrodków strukturalnych Unii Europejskiej,
d)    prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci informacyjno-doradczej w zakresie funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla mieszka┼äców Powiatu,
e)    bie┼╝─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç informacyjno-doradcza dla wydzia┼éów Starostwa
i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie mo┼╝liwo┼Ťci korzystania
z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych na działania inwestycyjne i nieinwestycyjne,
w tym w zakresie definiowania propozycji projektów,
f)    redagowanie materia┼éów informacyjnych dotycz─ůcych Unii Europejskiej, funduszy Europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewn─Ötrznych,
g)    prowadzenie promocji projektów wspó┼éfinansowanych ze ┼Ťrodków europejskich
i ┼Ťrodków strukturalnych Unii Europejskiej we wspó┼épracy
z Wydzia┼éem Kultury i Promocji oraz partnerami projektów,
 2)  w zakresie pozyskiwania ┼Ťrodków europejskich, ┼Ťrodków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych ┼Ťrodków zewn─Ötrznych  na rzecz Powiatu:
a)    przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, w kontek┼Ťcie potrzeb Powiatu, zg┼éaszanych przez wydzia┼éy i jednostki, które b─Öd─ů mog┼éy uzyska─ç wspófinansowanie z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewn─Ötrznych, z┼éo┼╝enie w odpowiednich instytucjach oraz uzyskanie ich akceptacji,
b)    sk┼éadanie uzupe┼énie┼ä i wyja┼Ťnie┼ä na etapie oceny formalno-merytorycznej projektów,
c)    sta┼éy monitoring ┼║róde┼é funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewn─Ötrznych, których potencjalnym beneficjentem mo┼╝e zosta─ç Powiat Inowroc┼éawski i jego jednostki,
d)    bie┼╝─ůca koordynacja dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z otrzymanymi dotacjami i innymi ┼║ród┼éami finansowania (dotacje, granty) w zakresie zgodno┼Ťci harmonogramu rzeczowo-finansowego z wnioskiem o dofinansowanie oraz z umow─ů
o dofinansowanie projektów,
e)    zarz─ůdzanie projektami wspó┼éfinansowanymi z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewn─Ötrznych, przy wspó┼éudziale Wydzia┼éu Bud┼╝etowo-Finansowego, Skarbnika Powiatu oraz Beneficjentów ostatecznych:
-    opracowywanie struktury zarz─ůdzania projektami i koordynacja zespo┼éów projektowych,
-    prowadzenie rozliczania projektów, w tym sporz─ůdzanie harmonogramów p┼éatno┼Ťci oraz wniosków o p┼éatno┼Ť─ç do stosownych instytucji
dla realizowanych projektów,
-    prowadzenie sprawozdawczo┼Ťci,
-    prowadzenie monitoringu projektów,
-    dokonywanie odpowiednich zestawie┼ä finansowych dla stosownych instytucji dla danego programu oraz dla Wydzia┼éu Bud┼╝etowo- Finansowego dotycz─ůcych realizowanych projektów,
f)    sta┼éa wspó┼épraca z innymi wydzia┼éami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu na p┼éaszczy┼║nie przygotowa┼ä - opracowa┼ä analiz  i studiów niezb─Ödnych
do proponowanych projektów,
g)    przygotowywanie, we wspó┼épracy z innymi wydzia┼éami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dokumentacji oko┼éoprojektowej
i za┼é─ůczników do projektów,
h)    sta┼éa wspó┼épraca z innymi wydzia┼éami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sprawnej realizacji projektów,
i)    reprezentowanie Powiatu Inowroc┼éawskiego jako beneficjenta, podczas kontroli problemowych i wizyt monitoruj─ůco-kontrolnych, projektów wspó┼éfinansowanych
z funduszy europejskich i strukturalnych Unii Europejskiej,
j)    prawid┼éowe przechowywanie i archiwizowanie  dokumentów dotycz─ůcych realizacji projektów  w ramach programów wspó┼éfinansowanych z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
k)    nadzór nad realizacj─ů projektów w okresie trwa┼éo┼Ťci zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
3) w zakresie rozwoju Powiatu:
a)    opracowywanie kompleksowych dokumentów strategicznych Powiatu Inowroc┼éawskiego w sferze rozwoju:
-    planowanie, przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu,
-    przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja innych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Obszaru Rozwoju Spo┼éeczno-Gospodarczego Powiatu Inowroc┼éawskiego,
-    nadzór nad realizacj─ů dokumentów strategicznych Powiatu,
-    opracowywanie materia┼éów diagnostycznych dla Powiatu w kontek┼Ťcie nowych za┼éo┼╝e┼ä strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, kraju                i regionu,
-    wspó┼épraca z innymi wydzia┼éami Starostwa oraz potencjalnymi beneficjentami wspólnotowego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych Powiatu Inowroc┼éawskiego,
-    wspó┼épraca z Wydzia┼éem Bud┼╝etowo-Finansowym w zakresie opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej projektów wspó┼éfinansowanych ze ┼Ťrodków europejskich, ┼Ťrodków strukturalnych Unii Europejskiej i innych ┼Ťrodków zewn─Ötrznych,
-    prowadzenie bie┼╝─ůcej obs┼éugi Obszaru Rozwoju Spo┼éeczno-Gospodarczego Powiatu Inowroc┼éawskiego,
b)    prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci doradczej  dla ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw
w zakresie mo┼╝liwo┼Ťci pozyskania ┼Ťrodków europejskich i strukturalnych Unii Europejskiej,
4) w zakresie pozyskiwania partnerów dla projektów wspó┼éfinansowanych
z funduszy europejskich i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:
a)    bie┼╝─ůcy kontakt z zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi instytucjami zaanga┼╝owanymi w proces realizacji polityki regionalnej UE i rozwoju lokalnego,
b)    wspó┼épraca z administracj─ů rz─ůdow─ů i samorz─ůdow─ů, organizacjami pozarz─ůdowymi, instytucjami oko┼éobiznesowymi i innymi placówkami zaanga┼╝owanymi w proces integracji Polski z Uni─ů Europejsk─ů,
c)    organizacja spotka┼ä Starosty z przedstawicielami administracji rz─ůdowej
i samorz─ůdowej oraz ┼Ťrodowiskami przedsi─Öbiorców i Trzeciego Sektora
w sprawach zwi─ůzanych z uczestnictwem w programach Unii Europejskiej oraz kreowaniem rozwoju lokalnego.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 09:00:28
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:09:10
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 40

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:22poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  11.01.2019 08:05poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  10.01.2019 15:11poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 14:57poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 08:00poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 12638505