logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Stanowisko ds. wsp贸艂pracy z mediami

Specjalist膮 ds. wsp贸艂pracy z mediami jest Artur Kisielewicz
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro p. 159
tel. 52 35 92 154
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zada艅 Specjalisty na stanowisku  ds. wspó艂pracy z mediami nale偶y  w szczególno艣ci:
1)    realizowanie zada艅 wynikaj膮cych z przepisów prawa prasowego;
2)    organizowanie konferencji prasowych Starosty;
3)    wspó艂dzia艂anie z przedstawicielami 艣rodków masowego przekazu
oraz informowanie ich o polityce, dzia艂alno艣ci i zamierzeniach Zarz膮du  i Starosty;
4)    organizowanie kontaktów Rady, Zarz膮du i Starosty z dziennikarzami, zbieranie
i sporz膮dzanie informacji na temat funkcjonowania Powiatu oraz prowadzenie kampanii informacyjnej;
5)    prowadzenie monitoringu prasy lokalnej;
6)    analizowanie publikacji prasowych dotycz膮cych Powiatu i reagowanie na krytyk臋 prasow膮;
7)    wspó艂praca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi przy organizacji uroczysto艣ci i imprez powiatowych;
8)    udzielanie instrukta偶u pracownikom Starostwa w zakresie prawa prasowego;
9)    uczestniczenie w uroczysto艣ciach powiatowych, imprezach kulturalnych, konferencjach, spotkaniach i wystawach, przygotowywanie relacji sprawozda艅 z tych wydarze艅 oraz podj臋tych podczas nich dzia艂a艅 promocyjnych,
10)    wspó艂praca z wydzia艂ami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie tworzenia internetowego serwisu aktualno艣ci,
11)    sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem strony internetowej powiatu oraz jej aktualizacja, wspó艂praca w tym zakresie z wydzia艂ami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,
12)    koordynowanie spraw dotycz膮cych wydawnictw Powiatu, kontrolowanie tre艣ci opracowywanych w tym celu, zapewnienie kana艂ów dystrybucji oraz zgodne
z przepisami prawa wskazywanie wniosków i odpowiednich autorów tre艣ci
i dokumentacji fotograficznej tak, aby zapewniona by艂a najlepsza jako艣膰 i sta艂y wzrost poczytno艣ci wydawnictw.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 09:10:57
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 13:58:05
Liczba wy艣wietle艅 : 33

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:26poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  12.02.2019 13:01poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  11.01.2019 13:24poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:14poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 08:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12653734