logo
Informacje og├│lne » Dane Teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowroc┼éawiu
Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 100
fax. 52 3574 820
e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 
Kierownictwo Starostwa Powiatowego:

Starosta: Wies┼éawa Paw┼éowska - tel. 52 3592 101, fax 52 3574 820
e-mail: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl

Wicestarosta: Tadeusz Majewski - tel./fax 52 3592 241

Cz┼éonek Zarz─ůdu: W┼éodzimierz Figas - tel. 52 3592 102

Sekretarz: Aleksandra Szubarga - tel. 52 3592 103
e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl

Skarbnik: Beata Zimon-Plaskota - tel. 52 3592 104
e-mail: skarbnik1@inowroclaw.powiat.pl


Wydziały Starostwa:

Wydział Organizacyjny
Wydzia┼éem kieruje Naczelnik Beata Nijak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II pi─Ötro
tel. 52 3592 186
e-mail: b.nijak@inowroclaw.powiat.pl

Wydział podzielony jest na:
a) Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II pi─Ötro, p. 136
tel. 52 3592 111
b) Referat Administracyjno-Gospodarczy
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 260
e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl
c) Referat Informatyki
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 150
d) Referat ds. Zamówie┼ä Publicznych
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 237


Wydział Budżetowo-Finansowy
Wydzia┼éem kieruje Naczelnik, G┼éówna ksi─Ögowa Bogumi┼éa Gi┼╝a

Wydział podzielony jest na:
a) Referat Bud┼╝etowy
b) Referat Finansowy
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
I pi─Ötro, p. 121
tel. 52 3592 190
e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl
Kasa Starostwa czynna jest od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 8.00-14.30, przerwa 11.00 - 11.30.


Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
Wydziałem kieruje Naczelnik Beata Kowalska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
IV pi─Ötro, p. 160
tel. 52 3592 144
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl


Wydzia┼é Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo┼Ťciami
Wydzia┼éem kieruje Naczelnik, Geodeta Powiatowy Dawid Ka┼║mierski

Wydział podzielony jest na:
a) Powiatowy O┼Ťrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
b) Referat Gospodarki Nieruchomo┼Ťciami
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
parter, p. 106a
tel. 52 3592 130
e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl

Telefony do wydziału:
Ewidencja gruntów i budynków:
- gmina Inowroc┼éaw, gmina Z┼éotniki Kujawskie, gmina Rojewo, gmina Kruszwica, miasto Kruszwica, gmina Gniewkowo, miasto Gniewkowo – 52 3592 135
- miasto Inowroc┼éaw, gmina D─ůbrowa Biskupia, gmina Janikowo, miasto Janikowo, gmina Pako┼Ť─ç, miasto Pako┼Ť─ç – 52 3592 133

Powiatowy O┼Ťrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- wydawanie wypisów i wyrysów - 52 3592 115
- weryfikacja operatów technicznych – 52 3592 136
- obieg dokumentów, uwierzytelnianie, zg┼éoszenia prac geodezyjnych Web Ewid 52 3592 137
- przygotowanie materia┼éów do zg┼éosze┼ä prac geodezyjnych:
  - gmina Pako┼Ť─ç, miasto Pako┼Ť─ç, gmina Gniewkowo, miasto Gniewkowo – 52 3592 137
  - gmina Janikowo, miasto Janikowo, gmina Rojewo, gmina Inowroc┼éaw, gmina D─ůbrowa Biskupia – 52 3592 136
  - miasto Inowroc┼éaw, gmina Z┼éotniki Kujawskie, gmina Kruszwica, miasto Kruszwica – 52 3592 138
- mapa numeryczna – 52 3592 141
- Narady Koordynacyjne - 52 3592 149

- u┼╝ytkowanie wieczyste - 52 3592 139
- ochrona gruntów rolnych - 52 3592 148
- gospodarka nieruchomo┼Ťciami - 52 3592 131, -132
- Komisja Inwentaryzacyjna mienia Skarbu Państwa - 52 3592 142, -117

Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
Wydziałem kieruje Naczelnik Danuta Malicka
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 234, 52 3592 235, 52 3592 236
e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: budownictwo.ino@wp.pl


Wydział Komunikacji i Transportu
Wydziałem kieruje Naczelnik Anna Skirzyńska

Wydział podzielony jest na:
a) Referat Rejestracji Pojazdów
b) Referat Praw Jazdy
c) Referat Transportu Dróg
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl

Telefony do wydziału w sprawach:
- informacja - 52 3592 224
- rejestracja pojazdów - 52 3592 202, - 206, - 209, - 213, - 214, - 215, - 216, - 217, - 218
- wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 3592 220
- prawo jazdy - 52 3592 222, - 221, - 208, - 211, - 219
- licencje i za┼Ťwiadczenia na transport drogowy - 52 3592 205
- zarz─ůdzanie ruchem drogowym - 52 3592 201
- naczelnik wydziału - 52 3592 204
- przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP - 52 3592 238
- fax. 52 3592 203 (transport), - 207 (prawo jazdy), - 225 (rejestracja), - 238 (przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP), - 284 (zarz─ůdzanie ruchem)


Wydzia┼é Ochrony ┼Ürodowiska, Rolnictwa i Le┼Ťnictwa
Wydzia┼éem kieruje Naczelnik Janusz Królikowski
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 286, - 287, - 288, - 289, - 290
fax. 52 3592 289
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Kultury i Promocji
Wydzia┼éem kieruje Naczelnik Monika D─ůbrowska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III pi─Ötro, p. 148
tel. 52 3592 155
tel. 52 3592 134
e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich
Wydziałem kieruje Naczelnik Joanna Kuchta
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III pi─Ötro, p. 151
tel. 52 3592 152
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Prawne
Radc─ů Prawnym, Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III pi─Ötro, p. 149
tel. 52 3592 158


Biuro Rady
Biurem kieruje Kierownik Anna Tyburek
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 229, - 230, - 231, 
e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Audytu Wewn─Ötrznego i Kontroli
Biurem kieruje Kierownik Joanna Michalak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III pi─Ötro, p. 146
tel. 52 3592 184, - 185
e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz─ůdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Biurem kieruje Inspektor Ochrony Danych Rafał Wesołek
ul. Poznańska 133A
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 3538 376
tel. 52 3570 016
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl


Stanowisko ds. wspó┼épracy z mediami
Specjalista ds. wspó┼épracy z mediami Artur Kisielewicz
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III pi─Ötro, p. 148
tel. 52 3592 154


Powiatowy Zespó┼é ds. Orzekania o Niepe┼énosprawno┼Ťci
Zespo┼éem kieruje Przewodnicz─ůca Wanda Batkowska
ul. M─ůtewska 17
88-101 Inowrocław 3
tel. 52 3592 251, - 252, - 250
e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Pi─ůtkowska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III pi─Ötro, p. 147
tel. 52 3592 106
e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl


Stanowisko ds. BHP
Andrzej Pacholski
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II pi─Ötro, p. 139
tel. 52 3592 150

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2018-12-21 08:22:54
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 13:46:27
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 305

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  11.03.2020 11:03poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  01.04.2020 06:44poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  01.04.2020 07:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  24.05.2020 12:38poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  28.07.2020 08:40poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Rafa┼é ┼Ümigerski  28.07.2020 08:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  29.07.2020 11:26poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  16.10.2020 13:21poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  05.02.2020 12:45poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  27.01.2020 09:12poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  27.01.2020 09:02poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 07:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 06:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  03.01.2020 13:07poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Rafa┼é ┼Ümigerski  17.12.2019 12:35poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  17.12.2019 12:32poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  08.11.2019 06:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  07.11.2019 14:09poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  11.10.2019 07:05poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  11.07.2019 08:46poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 11:29poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 11:26poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 11:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 10:57poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 09:19poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 09:18poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 09:18poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 09:17poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 09:16poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 14490248