logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Transport
Za艣wiadczenia dla Stacji Kontroli Pojazd贸wStacj臋 kontroli pojazdów mo偶e prowadzi膰 przedsi臋biorca, który: - posiada siedzib臋 lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - nie jest przedsi臋biorc膮, w stosunku do którego otwarto likwidacj臋 lub og艂oszono upad艂o艣膰; - nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowej lub przest臋pstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub cz艂onków organów osoby prawnej; - posiada wyposa偶enie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantuj膮ce wykonywanie odpowiedniego zakresu bada艅 technicznych pojazdów zgodnie ze szczegó艂owymi warunkami przeprowadzania tych bada艅; - posiada po艣wiadczenie zgodno艣ci wyposa偶enia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych bada艅 wpisanego do rejestru przedsi臋biorców prowadz膮cych stacj臋 kontroli pojazdów (wystawione przez Dyrektora TDT); - zatrudnia uprawnionych diagnostów. Wpis do rejestru przedsi臋biorców prowadz膮cych stacj臋 kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsi臋biorcy zawieraj膮cy nast臋puj膮ce dane: - firm臋 przedsi臋biorcy; - numer w rejestrze przedsi臋biorców albo ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi臋biorca taki numer posiada; - adres zamieszkania albo siedziby przedsi臋biorcy; - adres stacji kontroli pojazdów przedsi臋biorcy; - zakres bada艅; - imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnie艅. Wraz z wnioskiem przedsi臋biorca sk艂ada o艣wiadczenie nast臋puj膮cej tre艣ci: "O艣wiadczam, 偶e: - dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsi臋biorców prowadz膮cych stacj臋 kontroli pojazdów s膮 kompletne i zgodne z prawd膮; - znane mi s膮 i spe艂niam warunki wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, okre艣lone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym." O艣wiadczenie powinno równie偶 zawiera膰: - firm臋 przedsi臋biorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzib臋 i adres; - oznaczenie miejsca i dat臋 z艂o偶enia o艣wiadczenia; - podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi臋biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe艂nionej funkcji. Op艂ata skarbowa za wpis do rejestru przedsi臋biorców prowadz膮cych SKP wynosi 412 z艂. *) Szczegó艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592238.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?508.6 KB POBIERZWniosek o wpis do rejestru2011-10-12 12:33:56285

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 13:47:46
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 14:50:11
Liczba wy艣wietle艅 : 83

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  06.10.2011 12:48poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 12:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13202260