logo
Za┼éatwianie spraw » Komunikacja » Transport
Instruktorzy/WykładowcyUprawnienia instruktora mo┼╝e uzyska─ç osoba, która:

1) Posiada prawo jazdy:
 a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskuj─ů uprawnienia instruktora wy┼é─ůcznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zaj─Ö─ç co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie do┼Ťwiadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzaj─ůcych uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedn─ů z wymienionych kategorii;

2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

3) posiada wa┼╝ne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza┼ä zdrowotnych do wykonywania czynno┼Ťci instruktora;

4) posiada wa┼╝ne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza┼ä psychologicznych do wykonywania czynno┼Ťci instruktora;

5) uko┼äczy┼éa z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada za┼Ťwiadczenie o jego uko┼äczeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

6) z┼éo┼╝y┼éa z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzaj─ůcy kwalifikacje przed komisj─ů powo┼éan─ů przez wojewod─Ö;

7) nie by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem s─ůdu za:
 a) przest─Öpstwo przeciwko bezpiecze┼ästwu w komunikacji,
 b) przest─Öpstwo pope┼énione w celu osi─ůgni─Öcia korzy┼Ťci maj─ůtkowej lub osobistej,
 c) przest─Öpstwo przeciwko wiarygodno┼Ťci dokumentów,
 d) prowadzenie pojazdu w stanie po u┼╝yciu alkoholu lub w stanie po u┼╝yciu innego podobnie dzia┼éaj─ůcego ┼Ťrodka,
 e) przest─Öpstwo umy┼Ťlne przeciwko ┼╝yciu i zdrowiu,
 f) przest─Öpstwo przeciwko wolno┼Ťci seksualnej i obyczajno┼Ťci;

8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Ewidencj─Ö instruktorów prowadzi starosta w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce ich zamieszkania, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za op┼éat─ů oraz po uiszczeniu op┼éaty ewidencyjnej, osob─Ö spe┼éniaj─ůc─ů wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 ustawy o kieruj─ůcych pojazdami;

2) nadaje instruktorowi numer ewidencyjny;

3) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
 a) nie spe┼énia wymaga┼ä, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 ustawy o kieruj─ůcych pojazdami, lub
 b) zosta┼éa skre┼Ťlona z ewidencji w zwi─ůzku z dopuszczeniem si─Ö ra┼╝─ůcego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5.

W ewidencji instruktorów umieszcza si─Ö nast─Öpuj─ůce dane instruktora:

1) numer ewidencyjny;

2) imi─Ö i nazwisko;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadaj─ůcej numeru PESEL - seri─Ö, numer i nazw─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç oraz nazw─Ö pa┼ästwa, które wyda┼éo ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) wynikaj─ůce z uko┼äczonego kursu i zakresu z┼éo┼╝onego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnie┼ä, w zakresie których mo┼╝e prowadzi─ç szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

6) numer ewidencyjny o┼Ťrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;

7) dat─Ö wa┼╝no┼Ťci legitymacji.

Uprawnienia wyk┼éadowcy mo┼╝e uzyska─ç osoba, która:

1) spe┼énia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6-8 ustawy o kieruj─ůcych pojazdami;

2) jest wpisana do ewidencji wyk┼éadowców. Ewidencj─Ö wyk┼éadowców prowadzi starosta w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce ich zamieszkania, który:
 1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za op┼éat─ů oraz po uiszczeniu op┼éaty ewidencyjnej, osob─Ö spe┼éniaj─ůc─ů wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6-8 ustawy o kieruj─ůcych pojazdami;

 2) wydaje za┼Ťwiadczenie o wpisie do ewidencji;

 3) nadaje wyk┼éadowcy numer ewidencyjny;

 4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:

 a) nie spe┼énia wymaga┼ä, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6-8 ustawy o kieruj─ůcych pojazdami,
 b) zosta┼éa skre┼Ťlona z ewidencji w zwi─ůzku z dopuszczeniem si─Ö ra┼╝─ůcego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy o kieruj─ůcych pojazdami.

W ewidencji wyk┼éadowców umieszcza si─Ö nast─Öpuj─ůce dane wyk┼éadowcy:

1) numer ewidencyjny;

2) imi─Ö i nazwisko;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadaj─ůcej numeru PESEL - seri─Ö, numer i nazw─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç oraz nazw─Ö pa┼ästwa, które wyda┼éo ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) wynikaj─ůce z zakresu z┼éo┼╝onego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnie┼ä, w zakresie których mo┼╝e prowadzi─ç szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

6) numer ewidencyjny o┼Ťrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;

7) dat─Ö wydania za┼Ťwiadczenia o wpisie do ewidencji. Op┼éata za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy wynosi 40,00 z┼é Op┼éata za wpis do ewidencji wyk┼éadowcy i instruktora wynosi 50,00 z┼é.
Opłata ewidencyjna 1,00 zł.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF321.1 KB POBIERZwniosek o wpis do ewidencji2017-01-09 12:07:35108
.PDF239 KB POBIERZwniosek o przedłużenie/zmianę legitymacji2017-01-09 12:07:48122
.PDF166.5 KB POBIERZo┼Ťwiadczenie2017-01-09 12:07:55142

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 13:46:09
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-21 10:51:48
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 114

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 09:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 09:46poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 09:43poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 09:40poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.07.2019 09:48poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  03.07.2019 14:11poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  03.07.2019 14:07poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  09.01.2017 10:41poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  21.02.2013 07:43poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 07:37poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 12:46poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13202086