logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Karta w臋dkarska i karta 艂owiectwa podwodnegoPodstawa prawna:
- ustawa z dnia z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 艣ródl膮dowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),
- rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po艂owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po艂owu innych organizmów 偶yj膮cych w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- za艣wiadczenie o zdanym egzaminie ze znajomo艣ci ochrony i po艂owu ryb,
- fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
- dowód zap艂aty op艂aty za wydanie karty.

Op艂aty:
op艂ata za wydanie karty w臋dkarskiej/艂owiectwa podwodnego – 10 z艂

Op艂at臋 ui艣ci膰 na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu – Bank Spó艂dzielczy w Inowroc艂awiu przy ul. Solankowej 11, nr rachunku: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002.

Termin za艂atwienia sprawy:
niezw艂ocznie, nie pó藕niej ni偶 w terminie 7 dni.

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Jan Kurpiel, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-86.

Dodatkowe informacje:
- kart臋 w臋dkarsk膮 wydaje si臋 osobie, która uko艅czy艂a 14 lat, a kart臋 艂owiectwa podwodnego – która uko艅czy艂a 18 lat,
- egzamin ze znajomo艣ci ochrony i po艂owu ryb sk艂ada si臋 przed komisj膮 powo艂an膮
przez organizacj臋 spo艂eczna, której statutowym celem jest dzia艂anie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego po艂owu ryb, np. ko艂o w臋dkarskie Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego,
- z obowi膮zku sk艂adania egzaminu s膮 zwolnione osoby posiadaj膮ce 艣rednie lub wy偶sze wykszta艂cenie rybackie,
- z obowi膮zku posiadania karty w臋dkarskiej s膮 zwolnione osoby do lat 14, z tym 偶e mog膮 one uprawia膰 amatorski po艂ów ryb wy艂膮cznie pod opiek膮 osoby pe艂noletniej posiadaj膮cej tak膮 kart臋,
- z obowi膮zku posiadania karty w臋dkarskiej lub karty 艂owiectwa podwodnego s膮 zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywaj膮cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby uprawiaj膮ce amatorski po艂ów ryb w wodach znajduj膮cych si臋 w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, je偶eli uzyska艂y od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na po艂ów w tych wodach.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:40:28
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 14:44:32
Liczba wy艣wietle艅 : 53

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:51poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 13:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12638229