logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Dokumentacja geologicznaPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z pó藕n. zm.)
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej z艂o偶a kopaliny, z wy艂膮czeniem z艂o偶a w臋glowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2023),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in偶ynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej w formie papierowej,
- 4 egz. dokumentacji geologicznej w postaci dokumentu elektronicznego,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za decyzj臋 – 10 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Agnieszka Marczyk, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 110, tel. 359-22-87.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
- dokumentacja geologiczna podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji,
- dokumentacja inna ni偶 dokumentacja geologiczna z艂o偶a kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-in偶ynierska nie podlega zatwierdzeniu; dokumentacj臋 tak膮 sporz膮dza si臋 i przekazuje w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w postaci dokumentu elektronicznego (od przekazania takiej dokumentacji nie jest pobierana op艂ata skarbowa).

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 13:11:28
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 12:33:12
Liczba wy艣wietle艅 : 42

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 11:31poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 12:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12653835