logo
Za艂atwianie spraw » Edukacja, Sport i Zdrowie
9. Sprowadzanie zw艂ok i szcz膮tk贸w z zagranicyPrzepisy prawne:
1.    Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar艂ych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473)
2.    Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwole艅 i za艣wiadcze艅 na przewóz zw艂ok i szcz膮tków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek osoby uprawnionej do pochówku (je艣li miejsce pochówku znajduje si臋 na terenie powiatu inowroc艂awskiego to organem w艂a艣ciwym do wydania decyzji w ww. sprawach jest Starosta Inowroc艂awski).
W przypadku, gdy wnioskodawc膮 nie jest osoba uprawniona, wówczas do wniosku do艂膮cza si臋 pe艂nomocnictwo wydane przez osob臋 uprawnion膮.
Wniosek zawiera nast臋puj膮ce dane:

1)    nazwisko, imi臋 lub imiona, nazwisko rodowe, dat臋 i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmar艂ej,
2)    dat臋 i miejsce zgonu,
3)    miejsce, z którego zw艂oki albo szcz膮tki ludzkie zostan膮 przewiezione,
4)    miejsce pochówku,
5)    艣rodek transportu, którym zostan膮 przewiezione zw艂oki lub szcz膮tki ludzkie,
6)    nazwisko, imi臋 lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu to偶samo艣ci.

2.    Dokument urz臋dowy, w którym jest okre艣lona przyczyna zgonu.
(w przypadku, gdy brak okre艣lonej przyczyny zgonu, konieczny jest dokument urz臋dowy, stwierdzaj膮cy wykluczenie choroby zaka藕nej jako przyczyny zgonu). Dokumenty winny by膰 przet艂umaczone przez t艂umacza przysi臋g艂ego.
Sprowadzanie szcz膮tków powsta艂ych ze spopielenia zw艂ok:
Obowi膮zuje odpowiednio ww. procedura dzia艂ania z wyj膮tkiem warunków dotycz膮cych przewozu szcz膮tków (dowolny 艣rodek transportu, zapewniaj膮cy ich poszanowanie).

Termin za艂atwienia sprawy: 3 dni od z艂o偶enia wniosku
Jednostka prowadz膮ca spraw臋: Wydzia艂 Edukacji, Sportu i Zdrowia, Beata Ptaszek, tel. 52 3592147.


 

Autor : Beata Ptaszek
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-02-11 13:13:30
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-05 14:14:07
Liczba wy艣wietle艅 : 151

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 14:07poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  14.12.2018 14:03poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  14.12.2018 07:34poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.02.2015 12:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13211887